Seminarium med SSIL

Varje år arrangerar SSIL – För vård och omsorg, välbesökta branschseminarier som samlar en intresserad och engagerad målgrupp. Alpklyftan tog tillfället i akt och ställde ut i Malmö denna gång. Ett mycket bra forum för möte med kollegor och samarbetspartners från när och fjärran. Vi tog även del av intressanta och berikande föreläsningar. En mycket givande dag!