Alpklyftan sprang Blodomloppet

Alpklyftan deltog med två lag i Blodomloppet den andra juni i Slottsskogen. Det var ett härligt lopp med mycket folk och bra stämning. Blodomloppet startades 1993 i Göteborg och Stockholm och har nu spridit sig till 14 orter runtom i Sverige. Loppet startades då Blodcentralen i Göteborg hade behov av att nå nya målgrupper som kunde bli blodgivare och tänkte att ”Framtidens blodgivare borde finnas bland motionärerna”.

Föreläsning i Psykisk livräddning

nyheter

Alpklyftans personal har varit på föreläsningen Psykisk livräddning som handlar om vikten av att prata om och förebygga självmord.

Om någon ramlar i en vak vet vi hur vi ska rädda den personen. Men om en person mår psykiskt dåligt och har allvarliga självmordstankar, står många handfallna.
Självmord är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa och bara i Sverige tar en människa livet av sig var sjätte timme. Varje dag. Året om.

Det finns mycket kunskap om varför självmord inträffar och vad vi kan göra för att förbygga. Samtidigt är självmord ett tabubelagt ämne som ofta omgärdas av skuld, skam och tystnad. Den tystnaden vill vi bryta.

En bra handbok att fördjupa sig om du vill veta mer hittar du här.

Alpklyftan är miljödiplomerat

nyheter

Alpklyftan blev miljödiplomerat i november 2013 enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Sedan dess har vi tagit ytterligare steg mot att arbeta på ett mer klimatsmart sätt. Exempelvis har alla våra boenden Grön El och delar av personalen ska utbilda sig i eco-driving.

Föreningen Svensk Miljöbas syfte är att verka för en hållbar utveckling och minska miljöbelastning. Föreningen förvaltar och utvecklar den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas som är anpassad för mindre företag och andra organisationer. Standarden syftar till att säkerställa att de verksamheter som tilldelas diplom uppfyller samtliga de krav som anges.