Brandutbildning

I slutet av december 2016 fortsatte vi med vårt återkommande SBA arbete (Systematiskt brandskyddsarbete).
Denna gång hade vi bjudit in instruktörer från Räddningstjänsten i Storgöteborg. De kommer ut till företag och ger en mer djuplodande bild av hur vi skall jobba med vårt SBA. I utbildningen ingick både teori och praktiska övningar.
Målet med utbildningen är att skapa större förståelse för SBA, samt öka kunskapen och hitta vägar fram för att identifiera risker, såväl i personalens arbetsmiljö som i ungdomarnas boendemiljö. Räddningstjänsten gick även igenom vårt egenkontroll program för att kunna ge uppslag till förbättringar. De kunde konstatera att vi ligger på en mycket hög nivå, och att vi även tagit ett större ansvar än vad myndigheten kräver, t ex med installation av spisvakter för att i ett tidigt skede motverka en brand.  Sammanfattningsvis var det en bra utbildning och vi kommer fortsätta arbeta målmedvetet med dessa viktiga frågor.

Personalaktivitet – Hälsa som kultur och metod!

I mellandagarna träffades ett gäng medarbetare i Ruddalen för gemensam skridskoåkning. Vi hade både roligt och tur med vädret den dagen.

Ny enhetschef Öppenvården

Denna vecka börjar vår nya enhetschef för Öppenvården, Lisa Jacobsson. Hon kommer närmast från en tjänst som föreståndare för ett kommunalt boende inom Lerums kommun. Vi hälsar Lisa varmt välkommen till oss på Alpklyftan! Ring gärna Lisa om du vill ha mer information om Alpklyftan Öppenvård. Hon nås på telefonnummer: 0735-19 03 78