Info från VD

Alpklyftan fortsätter sin satsning på att ytterligare förbättra kvalitén och öka kompetensen i företaget. Under våren 2017 går fem behandlare en fördjupningskurs i Process- och Samtalsmetodik. Kursen bygger på Göteborgs Socialpsykologiska Instituts utbildning inom familjeterapi.

Alpklyftan jobbar även aktivt med att utveckla och förbättra formerna för avvikelsehantering och riskanalys i verksamheten. Ett samarbete med företaget Infosoc har inletts. De erbjuder ett digitalt verktyg för att hantera och kvalitetssäkra dessa processer. Infosoc kommer att implementeras i verksamheten under våren 2017.

Workshop med vår Hälsoinspiratör Virena Andersson

Under workshopen hade vi en öppen diskussion med faktainslag kring våra 3 hälsoteman ”Fysisk Aktivitet, Kost samt Sömn/Vila/Återhämtning. Deltagarna var väldigt engagerade och ställde många frågor. Någon hade svårt att sova och önskade komma till rätta med det och kunde själv se sambanden mellan de olika temana för att öka förutsättningarna till en bättre sömn. Samtliga var intresserade av att höra hur kosten kan påverkar energin under dagen samt påverkan på prestation. Flera av ungdomarna tyckte det var spännande att höra att konditionsträning tränar hjärnan, ökar det psykiska välbefinnandet och minskar stress.

Ungdomarna tyckte att det var intressant och var väldigt tacksamma för att få vara med om detta. Flera av ungdomarna önskade boka en träff för att få hjälp med att komma igång eller optimera sin träning.

Extra bonus var att personalen säger att de själva blev väldigt inspirerade och att de har börjat äta hälsosam lunch tillsammans med promenader efteråt.