Vi fortsätter utbilda oss i familjeterapi

 

Just nu pågår utbildning av personal vid Alpklyftan Öppenvård och HVB.

Alpklyftan vill rikta ett stort tack till familjeterapeuterna Ulrika Bertilsson och Jan Forsberg på Folkuniversitet, som på ett fantastiskt sätt undervisar genom teori varvat med videoinspelningar och rollspel med simulerad familj.

Karl-Johan Bengtsson som är en av fem behandlare som nu går fortsättningskursen FT2 beskriver hur viktigt det är att alla i familjen får komma till tals.

Oavsett om det är kärnfamilj eller stjärnfamilj vill vi att så många som möjligt av familjen medverkar i förändringsarbetet. För att utveckla familjens kraft till självständigt liv, vill vi stärka det som fungerar bra i familjen.

Vi tror också på familjepedagogiska insatser där familjen får direkt stöd i vardagsnära situationer.

 

Rocka sockorna

Alla har vi samma värde och rättigheter, även om vi är olika som individer!

Vi söker ännu fler familjehem!

Vårt enhetsteam har varit ute och informerat om hur det är vara familjehem. Vilka utmaningar finns det? Hur fungerar det rent praktiskt? Vad krävs och vem kan bli familjehem? Hur fungerar det på Alpklyftan? Förra veckan träffade vi nyfikna personer i Borås och hade väldigt spännande möten och diskussioner.