Mässa i Borås

SSiL vård och omsorg anordnade en seminariedag i Borås där vi ställde ut bland många andra. Vi träffade många engagerade socialarbetare och vi fick berätta om vår verksamhet.

En lärorik och inspirerande verksamhetskonferens i hälsans tecken!

Under Alpklyftans och Extensors verksamhetskonferens föreläste Anders Lönedal om andningens betydelse för hälsan, och vad som händer när vi stressar för länge.

Vi fick även testa på hur man stegvis kommer till rätta med sitt andningsmönster, om man som Anders Lönedal uttrycker det, har börjat andas bakvänt. Något som är väldigt vanligt i vårt stressade samhälle och kan ge negativa konsekvenser så som; försämrad sömn, trötthet, dimhjärna pga en försämrad utrensning av slaggprodukter i vår hjärna, men även ländryggsproblem, stel bröstrygg, spända axlar, ett dysfunktionellt lymfsystem och/eller värk i kroppen. Detta är ett steg i att utveckla vårt ena ben ”Sömn/Vila/Återhämtning” i vårt arbete med Hälsa som Kultur och Metod, där de andra benen är ”Fysisk Aktivitet” och ”Kost”. Extra roligt var det att på flera håll höra positiv feedback efter dagen då många kollegor uttryckte att de fått med sig mycket från föreläsningen med Anders.

Vi hade även bjudit in Fredrik och Gunilla från Röda korset som utbildade all vår personal i första hjälpen och HLR. Vi fick praktiskt öva och träna både på dockor och varandra.

Vi tackar er alla för en mycket givande dag!