”Steg för Livet”

Helena och Virena från Öppenvården var på en kvällsföreläsning ”Steg för Livet” i samarbete med Suicidprevention i Väst. Jan Beskow, en man som utstrålar otrolig värme med glittrande ögon, föreläste för oss. Han är en guru på området med sina 86 år till ålder och professor, psykiater, socialmedicinare samt suicidforskare till yrket.

”Inte för att man vill dö, utan för att man inte orkar leva längre”, började en film vi tittade på som man kan hitta på www.stegförlivet.se Var 6:e timma tar en människa sitt liv och Du kan göra skillnad! På sidan finns även 4 steg för hur du kan möta en person som pratar om att avsluta sitt liv. 1. Ta kontakt. 2. Fråga om självmord. 3. Visa att du bryr dig och vill lyssna. 4. Sök hjälp. Gå gärna in på sidan för att få mer utförliga förklaringar till de fyra stegen.

Jan Beskow förmedlar att trots välplanerade självmordsförsök har individen ofta en ambivalens. Det gäller att som medmänniska vara uppmärksam på tecken och våga stanna kvar och lyssna. Som medmänniska behöver man inte komma med några lösningar utan bara finnas till, eller fråga ”kan jag hjälpa dig på något sätt”. En självmordsbenägen person upplever ofta att de är ensammare än vad de egentligen är och får man för mycket tid att vara ensam ges man utrymme att ens tankar blir till sanningar. Så våga stanna kvar och lyssna. Jan Beskow hälsar även att den 11:e nationella konferensen om suicidprevention kommer att äga rum 12-13 september på Svenska Mässan i Göteborg.

Utlottning av Linas matkasse

På HVB guiden i förra veckan hade Alpklyftan utlottning av Linas matkasse och vinnaren är:

Fati Näsholm, Barnsekreterare Västra Göteborg

Grattis till dig!

Föreläsning med Tony Robbins

Vår hälsocoach Virena har varit på en fyradagars föreläsning med en av de främsta i världen inom livscoaching och ledarskap – Tony Robbins ”Unleash the Power Within”

”När vi kom in i Londons utställningshall möttes vi av högt spelande musik fullt med ljuseffekter tillsammans med 10 500 personer från 66 olika länder. Tony Robbins ledde oss igenom flera olika övningar där vi fick åka bergodalbana i känslolivet. Vi fick hoppa, dansa, high-fivea och massera varandra. Det var alltifrån tårar till hysteriskt firande. Det var just firandet som var en av hans stora poänger. Att sätta fokus på när man tagit ett steg i en positiv riktning. Tony visade på att det är fysiologin i kroppen som spelar roll i vilket tillstånd vi befinner oss och det är något vi kan förändra så snabbt som på ett hjärtslag. Detta användes som en teknik för att träna in vårt nervsystem att reagera på positiva saker istället för att fokusera på de svårigheter vi ställs inför.

Vi uppehöll oss också mycket kring tankesättet att det är vår ”tro” om oss själva som skapar vem vi är. Och att det är först när vi ändrar vår tro eller våra tankar om oss själva vi faktiskt kan göra en livsförändring. En vanlig ”tro” om sig själv är ”Jag är inte bra nog”.  En sådan tro kan ha både negativa och positiva konsekvenser som tex skapa ett driv att vilja prestera, men kan också vara begränsande då man aldrig blir tillfredsställd eftersom man alltid kunnat göra bättre. En person med den här tron om sig själv skulle behöva formulera om den så att personen kan ”fira” när den faktiskt lyckats med saker istället för att ”trampa” på sig.

Tony Robbins är en väldigt inspirerande människa och otroligt duktig på att möta olika typer av människor med helt skilda begränsningar i livet. Han hjälper klienten på ett otroligt skickligt och snabbt sätt att själv se vad som begränsar dem. Jag kan varmt rekommendera att söka upp olika videos med honom på You Tube om man vill få smak på hans tankesätt om personlig utveckling och genombrott.”