Ny upphandling!

Nu kan vi ta emot ännu fler barn och ungdomar. FHV har blivit upphandlade av 68 kommuner genom SKL.

Alpklyftans Familjehemsvård erbjuder:

• Placering av barn och ungdomar mellan 0 – 21 år
• Jour – och familjehemsplaceringar
• Förälder – barn
• Familjehem utredda enligt nya Kälvestensmetoden
• Individuellt anpassad handledning för familjer
• Dygnet-runt stöd
• Grundutbildning ”Ett hem att växa i”
• Grupphandledning
• Ett team med konsulenter med lång erfarenhet inom familjehemsvård

Brain Athletics

När Brain Athletics hade årsmöte för medlemmar kändes det som en självklarhet att vår hälsoinspiratör Virena Andersson skulle medverka. Flera i arbetsgruppen har tidigare varit på en lunchföreläsning med Brain Athletics vilket är en förening som ekonomiskt bidrar till att forskning kan göras kring fysisk aktivitets påverkan av hälsofrämjande effekter på hjärnan. De har nu även breddat sitt innehåll med kunskap kring kost, genom att ta in styrelsemedlemmen Kajsa Asp Jonson som även föreläst för oss på Alpklyftan. Vi skulle vilja tipsa dig om att bli medlem i Brain Athletics på den här länken http://brainathletics.se/medlemsregistering/ för att möjliggöra forskning och spridande av ett hälsofrämjande budskap.

Brain Athletics är en idéburen rörelse som är grundad i ett nära samarbete mellan idrotten, hjärnforskning och funktionshinder-rörelsen.

Nordic Health Convention

Alpklyftans Hälsoinspiratör Virena Andersson och Karin Josefsson en av de 2 hälsoansvariga på HVB Villa Parkudden deltog i Nordic Health Convetion på Svenska mässan. Årets tema var Fysisk Aktivitet – med budskapet att öka den fysiska aktiviteten i skolan, samt minska sjukskrivningstalen på arbetsmarknaden.

Extra roligt var att i sammanhanget möta både Kajsa Asp Jonson och Carl Brümmer som var föreläsare och moderator under Alpklyftans första konferens som var kickoffen för vårt arbete Hälsa som Kultur och Metod.