Seminarium med SSIL

Varje år arrangerar SSIL – För vård och omsorg, välbesökta branschseminarier som samlar en intresserad och engagerad målgrupp. Alpklyftan tog tillfället i akt och ställde ut i Malmö denna gång. Ett mycket bra forum för möte med kollegor och samarbetspartners från när och fjärran. Vi tog även del av intressanta och berikande föreläsningar. En mycket givande dag!

Rekrytering av personal till Hallegatan är klar!

Planeringen kring Hallegatans HVB fortskrider och rekrytering av 4 behandlare till Hallegatans HVB är nu färdig. Personalen till Hallegatans HVB kommer tillträda sina tjänster 1 november för att påbörja vidare planering kring verksamheten. Tanken är att verksamheten skall kunna ta emot ungdomar fr.o.m. 15 november.

Gruppens sammanlagda kompetens, kunskap och erfarenheter kommer vara en stark grund att bygga Alpklyftans nya verksamhet på.

Tala om det – det är livsviktigt!

Torsdag 28/9 bjöd Alpklyftan in till frukostseminarium i samarbete med föreningen Mind. Mind arbetar med suicidprevention och upplyser om självmord till myndigheter, organisationer och privatpersoner. Anette Jäderberg är föreningen Minds representant för västra Sverige och hon höll en varm och mycket viktig föreläsning om Minds arbete med att förhindra självmord.

Alpklyftan arbetar med hälsa som kultur och metod och detta genomsyrar hela företaget. När det kommer till psykisk ohälsa så möter vi det varje dag genom de barn, ungdomar och familjer som vi arbetar med. Alpklyftan vill vara en del av det allmänna samtalet kring psykisk ohälsa och vi tycker att det är livsviktigt att arbeta med suicidprevention.