Utveckling av metodstöd

Allt fler ungdomar som kommer till oss har behov av ett skyndsamt mottagande.

Under hösten har därför vi på öppenvården arbetat med att utveckla vårt metodstöd för inskrivningsprocessen.

Frågor så som hur vi på bästa sätt kan förbereda ungdomen inför inflytt samt hur vi på bästa sätt kan stötta ungdomen i lägenheten den första tiden har stått i fokus.

På vår metoddag på Majornas Bowling i december satte vi strike med både metodstöd och klot och vi ser fram emot att möta 2018 års utmaningar!

Fantastiska familjehem

Idag är det dags för det årliga julbordet för alla våra familjehem på Stjärnkrogen på Liseberg. Vi välkomnar alla våra enastående familjehem och tack för det gångna året.