Rocka sockorna

Alla har vi samma värde och rättigheter, även om vi är olika som individer!

Vi har startat Skyddsteam

Alpklyftans Skyddsteam
Vårt Skyddsteam riktar sina insatser till personer i behov av skydd och som är utsatta för, eller som riskerar att utsättas för hot, våld och förtyck. Insatserna och behoven för skyddet formas efter varje individs Livsträd där vi ser till ursprunget, utgångsläget, styrkor, framtid/mål, relationer och bärande kunskap. Detta är sedan utgångspunkten för hur vi arbetar vidare med individen i de olika faserna utifrån Länsstyrelsens rekommendationer vid skyddsbehov. Vi vänder oss till alla personer oavsett ålder, etnicitet, könsidentitet eller religiös tillhörighet.

Skyddsteamet erbjuder insatser
• Internt i våra egna lägenheter.
• Externt för klienter och professionella där vi möter samhällets behov.
• I samverkan med Alpklyftans övriga enheter.
• Vi gör skyddsbedömningar utifrån behov.

Vårt team erbjuder kvalificerade insatser med lång erfarenhet av hederskontexten och dess bakomliggande mekanismer. Vi har ett traumamedvetet bemötande och arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt för att stärka individens egna resurser.