Alpklyftan Vuxna erbjuder lösningar där både boende och skyddsinsatser kan ingå beroende på individens behov.

Alpklyftan Vuxna erbjuder:

  • Boende med/utan stöd
  • Referenslägenhet
  • Akut/jourboende
  • Lägenhet med skyddsinsatser genom Skyddsteamet
  • Mobilt skyddsteam
  • Skyddssamtal
  • Skyddsbedömningar
  • Konsultation och utbildning av Skyddsteamet

Ramavtal 

Skyddsteamet har ramavtal med Trollhättan och  Vänersborgs kommun.

För våra boendelösningar har vi ramavtal med Göteborg, Stenungssund, Ale, Tjörn, Orust, Lilla Edet och Kungälv.

Boendelösningar

Vi vänder oss till familjer, vuxna par och ensamstående, med eller utan barn, som av olika skäl blivit akut bostadslösa. Våra boenden finns i västsverige. Våra placeringar är genomtänkta utefter brukarnas förutsättningar, bland annat i form av storlek på boendet och den geografiska platsen.

Vi erbjuder nyckelfärdiga helhetslösningar på boendena, det innebär att de är fullt möblerade och utrustade med TV och WiFi. Fastighetsjour erbjuds. I boendena genomförs det regelbunden brandöversyn där fastighetsteknikerna går igenom lägenheten ur ett brandperspektiv.

För att bo hos oss krävs att det finns en kontakt med socialtjänsten och att du/ni beviljats boende.

Skyddsteamet

Skyddsteamet har mer än 10 års erfarenhet av arbete med skyddsinsatser för personer med heder- och/eller relationsvåld. Skyddsteamets insatser skräddarsys efter klientens behov och kan kombineras med olika boendeformer inom Alpklyftan Vuxen.

Skyddsteamet riktar sig till personer i behov av skydd oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung. Vi implementerar trygga och säkra skyddsinsatser efter individens förutsättningar, behov och mål. Till varje ärende kopplas en skyddskoordinator som har ansvar för mål, kommunikation och uppföljning.

Kontakt

För socialsekreterare:

För information om boendelösningar, platstillgång eller andra frågor vänligen kontakta Ola Meyer på telefon: 0735-19 03 50 eller mail ola.meyer@alpklyftan.se.

För information om Skyddsteamets insatser och platstillgång kontakta Louise på tel. 0735-19 03 40 eller mail. louise@alpklyftan.se.

För dig som är i behov av tillfällig bostad:

För att bo hos oss krävs det kontakt med socialtjänsten och att du/ni beviljats boende. Om du/ni är akut bostadslösa kontaktar ni närmaste socialkontor.