Alpklyftan Vuxna riktar sig till vuxna och familjer med skyddsbehov, psykosocial problematik och tillfällig/akut bostadslöshet. Alla våra lägenheter är utan kollektiva inslag.

Boendelösningar

Vi har handikappanpassade lägenheter samt välkomnar i vissa lägenheter husdjur.

Skyddsteamet

Specialiserade på hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relation och erbjuder förutom skyddslägenheter:

  • Mobila insatser, ett komplement till HVB, familjehem, stödboende, öppenvård och träningsboende.
  • Skyddssamtal
  • Skyddsbedömningar utifrån FREDA, SARA och Patriark
  • Konsultation och utbildning

Vårt team

Alpklyftan vuxnas personalgrupp är ett kompetent, engagerat och sammansvetsat team. Vi har mångårig erfarenhet av socialt arbete med varierande problematik från olika kulturer som vi strategiskt tar tillvara på och delar med oss av. I teamet finns socionomer och beteendevetare. Flera av personalen har vidareutbildning inom hedersrelaterat våld och förtryck, relationsvåld, internetsäkerhet, Patriark, Freda, Sara, Motiverande samtal, konflikthantering, professionell coachning, familjerätt, miljöterapi, familjeterapi, olika traumautbildningar där ibland sekundärtraumatisering, tejping, lågaffektivt bemötande, första hjälpen vid psykisk ohälsa och sexuell hälsa.

Vidareutbildning och handledning är en självklarhet för oss!

Vi har ramavtal

Skyddsteamet har ramavtal med Trollhättan och Vänersborgs kommun.

För våra boendelösningar har vi ramavtal med Göteborg, Stenungssund, Ale, Tjörn, Orust, Lilla Edet och Kungälv.

 

Vi tar emot akuta placeringar och är behjälpliga med transport.

Kontakt

Välkommen att kontakta VD Maria Blimark på 0701 607088 eller maria.blimark@alpklyftan.se