Boende med stöd och referensboende

Målgruppen för boende med stöd och referensboende är vuxna (+21 år) och familjer med psykosocial problematik som behöver extra stöd i sin vardag för att utvecklas efter sina drömmar och mål. Till varje ärende kopplas boendestödjare för stöd och vägledning att nå målen och för att arbeta utefter genomförandeplanen. Insatsrapport skickas till socialtjänsten var 6:e vecka eller enligt överenskommelse.

Boende med stöd

I boende med stöd ges stöd och vägledning för att exempelvis sköta hushållet, den fysiska och psykiska hälsan, sociala relationer, nätverk, myndighetskontakter, samhällsorientering, ekonomi och att söka boende. De boende träffar boendestödjare under vardagar och har tillgång till beredskapsjour dygnet runt.

Referensboende

Målet med referenslägenhet är att få boendereferenser för framtida möjlighet till eget lägenhetskontrakt.

För att få boendereferens arbetar den boende och boendestödjare vid två till fyra tillfällen i månaden med att:

  • klara av att bo själv och sköta lägenheten utifrån de regler och normer som gäller på bostadsmarknaden.
  • hyran betalas i tid
  • inga störningar förekommer
  • aktivt söka boende på den öppna bostadsmarknaden.

För att få en boendereferens som vi kan gå i god för är placeringstiden 13-15 månader.

Vi har samarbete med fastighetsbolag som erbjuder den boende möjligheten att ta över förstahandskontraktet efter godkänd referenstid. På detta sätt får den boende en bostad och kan bo kvar på den etablerade orten.

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till personer utan behov av stöd i sin vardag eller i sitt boende men av olika anledningar är bostadslösa. Boende utan stöd kan vara ett steg efter skyddslägenhet, boende med stöd och referensboende.

I boende utan stöd görs besök i lägenheten varje månad för att följa upp att boenderegler efterlevs.