Utveckling av metodstöd

people-2561053_1920

Allt fler ungdomar som kommer till oss har behov av ett skyndsamt mottagande.

Under hösten har därför vi på öppenvården arbetat med att utveckla vårt metodstöd för inskrivningsprocessen.

Frågor så som hur vi på bästa sätt kan förbereda ungdomen inför inflytt samt hur vi på bästa sätt kan stötta ungdomen i lägenheten den första tiden har stått i fokus.

På vår metoddag på Majornas Bowling i december satte vi strike med både metodstöd och klot och vi ser fram emot att möta 2018 års utmaningar!

Fantastiska familjehem

Tack

Idag är det dags för det årliga julbordet för alla våra familjehem på Stjärnkrogen på Liseberg. Vi välkomnar alla våra enastående familjehem och tack för det gångna året.

Ljuvliga jävla ADHD

Geo

”Jag kan ha ett fantastiskt flow, men det behövs bara att telefonen ringer så är allt förstört. Jag kan höja stämningen på en fest, men sorlet av minglande människor kan göra mig helt utmattad.”

Alpklyftan var igår och lyssnade på Georgios Karpathakis föreläsning om ADHD, en diagnos han själv har och betraktar som en superkraft. Han har skrivit boken ”Underbara ADHD” och har grundat och driver websiten med samma namn.

Georgios beskriver sin uppväxt kantad av insatser från socialtjänst, polisanmälningar, missbruk och suicidförsök samt rollen som klassens clown. Men han lyfter även fram ADHD som en superkraft, en energi som gör att man kan tänja på sina gränser och bryta ny mark, bara man får stöd och verktyg att hantera den.

I vårt arbete med barn och unga med NPF- neuropsykiatriska funktionshinder, fäster Alpklyftan stor vikt vid att bidra till att skapa en anpassad, förstående och stödjande omgivning för dem.