Vi har startat Skyddsteam

skyddsteamet

Alpklyftans Skyddsteam
Vårt Skyddsteam riktar sina insatser till personer i behov av skydd och som är utsatta för, eller som riskerar att utsättas för hot, våld och förtyck. Insatserna och behoven för skyddet formas efter varje individs Livsträd där vi ser till ursprunget, utgångsläget, styrkor, framtid/mål, relationer och bärande kunskap. Detta är sedan utgångspunkten för hur vi arbetar vidare med individen i de olika faserna utifrån Länsstyrelsens rekommendationer vid skyddsbehov. Vi vänder oss till alla personer oavsett ålder, etnicitet, könsidentitet eller religiös tillhörighet.

Skyddsteamet erbjuder insatser
• Internt i våra egna lägenheter.
• Externt för klienter och professionella där vi möter samhällets behov.
• I samverkan med Alpklyftans övriga enheter.
• Vi gör skyddsbedömningar utifrån behov.

Vårt team erbjuder kvalificerade insatser med lång erfarenhet av hederskontexten och dess bakomliggande mekanismer. Vi har ett traumamedvetet bemötande och arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt för att stärka individens egna resurser.

Gör en insats

..du med! Se exempel HÄR

Alpklyftan startar Skyddsteam!

Alpklyftan kommer under våren starta ett Skyddsteam som riktar sina insatser till personer utsatta för, eller som riskerar att utsättas för, hot, våld och/eller förtryck. Den utsattes rättigheter, behov och mål till att leva i frihet är det som styr insatsen. Vår styrka ligger i kunskapen om målgruppen och dess behov av fysiskt och psykiskt motiverande stöd under hela processen, till ett liv utifrån sina rättigheter fritt från hot, våld och/eller förtryck.

Vi kommer inledningsvis kunna erbjuda:

Lägenhetslösningar
Lägenhetslösningar i olika former för klienter som bedöms vara självständiga men i behov av stöd och skydd för att utvecklas i en trygg miljö. Exempelvis som ett steg efter kvinnojour eller HVB.

Behandling & skydd
Har klienten behov av mer omfattande stöd och behandlingsinsatser så kan vi erbjuda att Skyddsteamet finns med som en del i insatser via Alpklyftans HVB, Familjehemsvård eller Öppenvård/Träningsboende.

Externa insatser
Har ni en egen lösning på placering som matchar klientens behov, men saknar kompetensen med skydd och stöd mot målgruppen? Då är vi behjälpliga att vara en del av teamet runt klienten för att tillgodogöra den delen.

Alpklyftans Skyddsteam kommer att startas upp och ledas av Louise, som närmast från en tjänst som placeringsansvarig i Angered. Hon har dessförinnan gedigen erfarenhet av arbete med målgruppen på Grynings enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Louise har lång erfarenhet av traumamedveten omsorg och PTSD. Som diplomerad professionell coach har hon god förmåga att få andra att utvecklas utifrån sin egna förmåga.
Vi är väldigt glada för att Louise har valt att komma och arbeta med oss på Alpklyftan och hälsar henne varmt välkommen!

Är Du intresserad av att veta mer om verksamheten när den kommer igång? Välkommen att maila dina kontaktuppgifter till louise@alpklyftan.se så hör vi av oss.