Alpklyftan Barn och unga arbetar med att stödja ungdomar och familjer genom individanpassad vård. Vi erbjuder en genomarbetad vårdkedja bestående av HVB, träningslägenheter, förstärkta träningslägenheter, öppenvård, stödboende och familjehem. Till oss  kommer barn och ungdomar i åldern 0-23 år, med psykosocial och/eller psykiatrisk problematik.

Våra behandlingsenheter

Alpklyftan Barn och unga erbjuder en vårdkedja som metodiskt tar barn och ungdomar från sin sociala utsatthet, tillbaka till en fungerande vardag.

HVB Villa Parkudden 

Med plats för upp till sju ungdomar utgör HVB Villa Parkudden hjärtat i vår verksamhet. Huset är vackert beläget i lummiga omgivningar på Hisingen i Göteborg. Härifrån erbjuds en fantastisk utsikt över Göteborgs hamn och stadens centrala delar. Här bor såväl killar som tjejer och alla har sitt eget rum. Dessutom finns flera gemensamma utrymmen så som vardagsrum, kök och ett fritidsrum med bland annat musikutrustning. Villa Parkudden utgör en trygg och lugn fristad där ungdomarna får chansen att starta om och börja resan mot en fungerande tillvaro. På HVB Villa Parkudden finns i grunden alltid två vuxna i tjänst, dygnet runt.

HVB Hallegatan

15 november 2017 öppnade vi vårt nya HVB Hallegatan beläget vid Ramberget på Hisingen. En ljus nyrenoverad vindsvåning med utsikt över stan, med plats för 4 ungdomar samt personal. I samma byggnad finns även 2 tillhörande träningslägenheter.

Vi vänder oss till killar och tjejer i åldern 16 – 20 år med psykosocial problematik och som av olika anledningar behöver förberedas för ett eget boende.

Alpklyftans nya HVB blir en förlängning av HVB Villa Parkudden genom den geografiska närheten (300 m) och med en gemensam enhetschef. Ungdomarna i såväl HVB som träningslägenhet kommer ha personal på plats dygnet runt utifrån behandling, omsorg och tillsyn. Genom den nya verksamheten finns det stora möjligheter för ungdomar att utvecklas genom att vi här kan erbjuda en tydligare gång mot ett självständigt boende.

Stödboende/Öppenvård/Träningsboenden

Alpklyftan förfogar idag över ett stort antal lägenheter i varierande storlek, där ungdomar har möjlighet till träningsboende och öppenvård. Träningsboendet är ett viktigt steg på vägen tillbaka till en fungerande vardag. Lägenheter finns för närvarande i flera olika stadsdelar som Örgryte, Majorna, Gamlestaden, Frölunda och på Hisingen. Vi har också förstärkta träningslägenheter där ungdomen i anslutning till boendet, har extra trygghet i form av att nattetid ha tillgång till en vuxen. Dessa lägenheter består av ett rum och kök, med egen dusch, toalett och kokvrå.

Familjehemsvård

Alpklyftan familjehemsvård har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård. Vi arbetar med barn och ungdomar i åldern 0 – 21 år och erbjuder engagerade familjehem i Göteborg med omnejd. Vi har flerårig erfarenhet av socialt arbete och över 30 års erfarenhet av familjehemsvård. Vi lägger stor vikt vid att utreda och utbilda våra jour -och familjehem och vi följer socialstyrelsens riktlinjer. Vi är utbildade och använder oss av Nya Kälvesten. En utomstående person används för analys av våra djupintervjuer för att kvalitetssäkra våra utredningar. Familjerna får både individuell handledning samt erbjuds grupphandledning tillsammans med andra familjehem samt grundutbildas i ”ett hem att växa i”.  Vi strävar efter goda matchningar mellan barn/ungdom och våra utredda familjehem. Vi kan erbjuda en bredd av olika erfarenheter, kulturell bakgrund och livssituation hos våra familjehem.

Vi kan erbjuda:

  • Förstärkta familjehem
  • Jourplaceringar
  • Familjehem där en vuxen är hemma på heltid
  • Syskonplaceringar
  • Skyddsplaceringar
  • Förälder/barn placeringar i bredvid boende

Läs mer om Familjehemsvården här. 

Vårt team

Alpklyftans personalteam är handplockat, väl sammansvetsat och har tillsammans en mycket stor, gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank. Kompetenserna är noggrant sammansatta för att täcka ett så stort område som möjligt. I Alpklyftans team finns socionomer, socialpedagoger, fritidsledare, beteendevetare, behandlingspedagoger och mentalskötare (med vidareutbildning inom bland annat familjeterapi, KBT steg 1, Repulse, miljöterapi, MI och systemiskt arbete). Gruppen har bred arbetserfarenhet inom institutionsvård, socialtjänst, psykiatri, skolverksamhet med mera. Förutom redan befintlig kompetens vidareutvecklar vi också vår personal kontinuerligt

Vår värdegrund och behandling

Vår värdegrund bygger på vår fasta förvissning om alla människors lika värde och att alla har rätt att mötas av respekt för sin person. Det genomsyrar även vår vård och behandling. Det är vår största övertygelse att alla har resurser och att alla kan utvecklas. Vår uppgift är att hjälpa till att lyfta fram och förstärka de resurser som finns och att ge möjlighet till positiv förändring och utveckling i den unges liv. Vi utgår alltid från individen och anpassar vår behandling efter de behov, den motivation och de förutsättningar som finns hos honom eller henne. Vi vill alltid vara flexibla och lyhörda och möta upp ungdomen på den nivå där den befinner sig just nu. Vi är mycket stolta över det arbete vi varje dag utför och strävar efter att hela tiden fortsätta utveckla såväl behandlingsmetoder som oss själva.