Alpklyftan Barn och unga arbetar med att stödja ungdomar och familjer genom individanpassad vård. Vi erbjuder en genomarbetad vårdkedja bestående av HVB, träningslägenheter, förstärkta träningslägenheter, öppenvård, stödboende och familjehem. Till oss  kommer barn och ungdomar i åldern 13-23 år, med psykosocial och/eller psykiatrisk problematik.

Våra behandlingsenheter

Alpklyftan Barn och unga erbjuder en vårdkedja som metodiskt tar barn och ungdomar från sin sociala utsatthet, tillbaka till en fungerande vardag.

HVB Villa Parkudden 

Med plats för upp till sju ungdomar utgör HVB Villa Parkudden hjärtat i vår verksamhet. Huset är vackert beläget i lummiga omgivningar på Hisingen i Göteborg. Härifrån erbjuds en fantastisk utsikt över Göteborgs hamn och stadens centrala delar. Här bor såväl killar som tjejer och alla har sitt eget rum. Dessutom finns flera gemensamma utrymmen så som vardagsrum, kök och ett fritidsrum med bland annat musikutrustning. Villa Parkudden utgör en trygg och lugn fristad där ungdomarna får chansen att starta om och börja resan mot en fungerande tillvaro. På HVB Villa Parkudden finns i grunden alltid två vuxna i tjänst, dygnet runt.

HVB Hallegatan

15 november 2017 öppnade vi vårt nya HVB Hallegatan beläget vid Ramberget på Hisingen. En ljus nyrenoverad vindsvåning med utsikt över stan, med plats för 4 ungdomar samt personal. I samma byggnad finns även 2 tillhörande träningslägenheter.

Vi vänder oss till killar och tjejer i åldern 16 – 20 år med psykosocial problematik och som av olika anledningar behöver förberedas för ett eget boende.

Alpklyftans nya HVB blir en förlängning av HVB Villa Parkudden genom den geografiska närheten (300 m) och med en gemensam enhetschef. Ungdomarna i såväl HVB som träningslägenhet kommer ha personal på plats dygnet runt utifrån behandling, omsorg och tillsyn. Genom den nya verksamheten finns det stora möjligheter för ungdomar att utvecklas genom att vi här kan erbjuda en tydligare gång mot ett självständigt boende.

Stödboende/Öppenvård/Träningsboenden

Alpklyftan förfogar idag över ett stort antal lägenheter i varierande storlek, där ungdomar har möjlighet till träningsboende och öppenvård. Träningsboendet är ett viktigt steg på vägen tillbaka till en fungerande vardag. Lägenheter finns för närvarande i flera olika stadsdelar som Örgryte, Majorna, Gamlestaden, Frölunda och på Hisingen. Vi har också förstärkta träningslägenheter där ungdomen i anslutning till boendet, har extra trygghet i form av att nattetid ha tillgång till en vuxen. Dessa lägenheter består av ett rum och kök, med egen dusch, toalett och kokvrå.

Familjehemsvård

Framgångsrik vård genom familjehem kräver ett individuellt anpassat boende, utifrån det specifika barnets eller ungdomens behov. Alpklyftan strävar efter att kunna erbjuda både vård och boendeform som är just det. Varje familjehem utreds noggrant, ges kontinuerligt stöd, handledning och utbildning av Alpklyftans egna familjehemskonsulenter.
Att fungera som familjehem innebär att man i sitt hem tar emot barn och ungdomar som en familjemedlem. Familjehemmets roll är att i föräldrarnas ställe fungera som en fast och trygg punkt under en längre eller kortare tid. Alpklyftan erbjuder idag engagerade familjehem i Göteborg med omnejd.

Läs mer om Familjehemsvård här. 

Vårt team

Alpklyftans personalteam är handplockat, väl sammansvetsat och har tillsammans en mycket stor, gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank. Kompetenserna är noggrant sammansatta för att täcka ett så stort område som möjligt. I Alpklyftans team finns socionomer, socialpedagoger, fritidsledare, beteendevetare, behandlingspedagoger och mentalskötare (med vidareutbildning inom bland annat familjeterapi, KBT steg 1, Repulse, miljöterapi, MI och systemiskt arbete). Gruppen har bred arbetserfarenhet inom institutionsvård, socialtjänst, psykiatri, skolverksamhet med mera. Förutom redan befintlig kompetens vidareutvecklar vi också vår personal kontinuerligt

Vår värdegrund och behandling

Vår värdegrund bygger på vår fasta förvissning om alla människors lika värde och att alla har rätt att mötas av respekt för sin person. Det genomsyrar även vår vård och behandling. Det är vår största övertygelse att alla har resurser och att alla kan utvecklas. Vår uppgift är att hjälpa till att lyfta fram och förstärka de resurser som finns och att ge möjlighet till positiv förändring och utveckling i den unges liv. Vi utgår alltid från individen och anpassar vår behandling efter de behov, den motivation och de förutsättningar som finns hos honom eller henne. Vi vill alltid vara flexibla och lyhörda och möta upp ungdomen på den nivå där den befinner sig just nu. Vi är mycket stolta över det arbete vi varje dag utför och strävar efter att hela tiden fortsätta utveckla såväl behandlingsmetoder som oss själva.