Det finns barn och ungdomar som av någon anledning inte längre kan bo hemma. De har behov av en trygg och hängiven familj/person med kraft, tålamod och tid att möta den unge där den befinner sig. En familj som har förståelse för den unges situation och beteende.

En berättelse om att vara familjehem

 

Alpklyftan Familjehemsvård arbetar med barn och ungdomar i åldern 0 – 21 år. Vi erbjuder engagerade familjehem med olika erfarenheter, kulturell bakgrund och livssituation. Dessutom har vi familjehem där en vuxen kan vara hemma på heltid om det behövs.

Vi erbjuder följande placeringar

– Konsulentstödda familjehem
– Möjlighet att ta in ungdomsbehandlare
– Jourplaceringar

Vi strävar efter att kunna erbjuda en vård och en boendeform som är individuellt anpassad utifrån den unges behov. Vi har lång erfarenhet av socialt arbete och hög kompetens. Vi utreder våra familjehem enligt Kälvestens intervjumetod.

Att vara familjehem innebär att du i ditt hem tar emot barn och ungdomar som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och ta hand om denne under en längre eller kortare tid. Din viktigaste uppgift är att fungera som en ”extra familj” till någon annans barn. Som familjehem har du familjehemskonsulenter som stöd för dig. Det finns alltid en konsulent till ditt förfogande.

Så här går det till att bli familjehem (öppnas som PDF)