Det finns barn och ungdomar i alla åldrar som av någon anledning inte längre kan bo hemma. De kan därför behöva bo med någon annan antingen för en kortare jourplacering (upp till 6 mån) eller för en stadigvarande placering vilket kan innebära flera år. De har behov av en trygg och engagerad familj som har ett extra sovrum, tid, tolerans och ett extra stort hjärta. Familjehem kan se olika ut, dem kan vara ensamstående, leva i parförhållande – hetero eller HBTQ – med eller utan barn, annan kulturell bakgrund, det viktigaste är ditt/ert genuina intresse för barn och ungdomars utveckling.

 

Är du intresserad av att bli Familjehem? Anmäl ditt intresse här!

Vill du veta mer om oss och vår verksamhet? Tveka inte att kontakta oss!