Här kan du lämna intresseanmälan för att bli familjehem. 

Du kan också välja att kontakta oss direkt. Här hittar du kontaktuppgifter. 

Vad innebär det att vara familjehem?

Familjehemmet får ett uppdrag från Alpklyftan där familjehemmet ska följa vårdplan och genomförandeplan utformade av socialtjänsten vilket utgår ifrån den unges behov enligt BBiC områden; hälsa, utbildning, känslor och beteende samt sociala relationer. Familjehemmet fungerar som en ”extra familj” till någon annans barn och får regelbunden kontakt och handledning med konsulenterna på Alpklyftan. När den unge bor hos dig är du ansvarig för att deras delaktig vardag med skola eller annan sysselsättning, läxläsning, kamrater, umgänge och fritidsaktiviteter följer genomförandeplanen. Som familjehem är man inte vårdnadshavare utan är delaktig i ett team bestående av Alpklyftan, socialtjänsten och vårdnadshavare där vi jobbar med gemensamma mål.

Vem kan bli familjehem?

För att bli familjehem hos oss på Alpklyftan krävs en noggrann utredningsprocess som innefattar flera moment och möten. Vi vill vara säkra på att ett familjehem är lämpligt att ta emot ett barn eller ungdom samt att familjehemmet har ett överskott av resurser.

Vi utreder alla familjehem enligt Nya Kälvestens metoden vilket innefattar flera hembesök, en individuell intervju, referenstagningar samt utdrag från brotts och misstankeregister, socialtjänstregister, försäkringskassa och kreditupplysning.

Alla våra familjehem ska också gå igenom grundutbildningen: Ett hem att växa i.

Vi erbjuder dig som är familjehem hos oss:

  • Handledning
  • Utbildning
  • Jour dygnet runt
  • Ekonomisk ersättning (arvode och omkostnadsersättning)
  • Träffar med andra familjehem samt inbjudningar till föreläsningar

Stöd

Vi vet att det är viktigt att du som familjehem har ett gediget stöd och vi kommer att ha regelbunden kontakt och handledning tillsammans.

Att vara familjehem kan ibland vara både krävande och stressigt därför har vi regelbunden kontakt och handledning med oss. Vi arbetar som ett team men det är vi som håller i direktkontakten med socialtjänsten för att underlätta ert arbete.

Det är viktigt att ni har en förmåga att samarbeta med andra då vi alltid jobbar som ett team tillsammans med socialtjänsten som uppdragsgivare och också med vårdnadshavare samt andra organisationer som kan vara involverade i att erbjuda stöd till den unge.

Ersättning

För uppdraget utgår en ersättning enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer, ersättningen består av en omkostnadsdel och en arvodesdel.

Omkostnadsdelen ska användas till den unges omkostnader såsom, kläder, fickpengar, mat, husrum, förbrukningsmaterial och dylikt. Arvodesdelen är ersättning för den insats ni gör och är skattepliktigt. Alpklyftan betalar in skatt, sociala avgifter och arbetsgivaravgift till Skatteverket.