Det är många som väljer att bli familjehem, men behovet av stöd och hjälp är stort. Det finns ett ständigt behov av fler familjer som kan tänka sig att öppna sitt hem för ett barn eller en ungdom. Är du kanske en av dem? Läs om en familjehemsförälders erfarenhet för att få en inblick i hur livet som familjehem kan vara.

Därför är vi familjehem

Vem är du?
Jag är 47 år och är utbildad socialpedagog. Jag har de senaste 15 åren jobbat med ungdomar och vuxna som behövt olika typer av hjälp och insatser.

Hur länge har ni varit familjehem?
Jag och mina barn har nu varit familjehem i nästan exakt 1 år.

Varför ville ni bli familjehem?
Har tidigare varit kontaktfamilj och kontaktperson. Jag är uppvuxen med att dörren alltid varit öppen för de som behöver hjälp eller stöd, finns alltid något man kan avvara och dela med sig av så valet att bli familjehem var inget svårt utan mer naturligt. Har man två ungar kan man lika gärna ha tre…

Vad är det bästa med att vara familjehem?
Det bästa är att se någon växa och utvecklas, att kunna skapa och ge trygghet för att någon ska få möjligheten att skapa sig en positiv framtid.

Vilka är de största utmaningarna?
Att stå ut, hålla kvar och att inte ge upp!

Hur fungerar kontakten med Alpklyftan för er som familjehem?
Det finns alltid någon tillgänglig för stöd och support och det är himla skönt.

Vilka ”ord på vägen” skulle ni vilja skicka med de som funderar på att bli familjehem?
Inget är hugget i sten, bättre att ha försökt och gjort sitt goaste än att inte våga. Det finns alltid lösningar på vägen och för den unge som inte mycket har kan allt bara bli bättre.