Alpklyftan Familjehemsvård har tillstånd från IVO att bedriva familjehemsvård. Vi arbetar med barn och ungdomar i åldern 0 – 21 år och erbjuder engagerade familjehem i Göteborg med omnejd. Vi har flerårig erfarenhet av socialt arbete och över 30 års erfarenhet av familjehemsvård.

 

Noggrann granskning

Vi lägger stor vikt vid att utreda och utbilda våra jour -och familjehem och vi följer socialstyrelsens riktlinjer, vilket innebär att vi inledningsvis använder oss av BRA-fam, vi tar flera referenser, tar registerutdrag från polis, social, försäkringskasse- samt kronofogden, vi samtalar med de biologiska barnen. Vi är utbildade och använder oss av Nya Kälvesten. Vi använder en utomstående person som analyserar djupintervjuerna för att kvalitetssäkra våra utredningar.

Familjerna får både individuell handledning samt erbjuds grupphandledning tillsammans med andra familjehem. Vi grundutbildar alla familjehem i ”ett hem att växa i”.

Handläggningstid hos oss är ca 3–4 månader från start till godkänt familjehem.

 

Våra familjehem

Vi strävar efter goda matchningar mellan barn/ungdom och våra utredda familjehem. Vi kan erbjuda en bredd av olika erfarenheter, kulturell bakgrund och livssituation hos våra familjehem.

  • Förstärkta familjehem
  • Jourplaceringar
  • Familjehem där en vuxen är hemma på heltid
  • Syskonplaceringar
  • Skyddsplaceringar
  • Förälder/barn placeringar i bredvid boende

Utformandet av handledningen är individuellt anpassat utifrån varje enskilt familjehems behov. Vi erbjuder även grupphandledning och träffar med andra familjehem.

Vi har ett nära samarbete med andra samhällsinstanser och socialförvaltningen för att få en helhetssyn för att kunna tillgodose samtliga behov. Med bestämda tidsintervaller skrivs också uppföljningsrapporter.

 

Vår vårdkedja

Alpklyftan familjehemsvård har tillgång till Alpklyftans samtliga verksamhetsområden. Det innebär att vi kan vara mycket flexibla i vårt behandlingsupplägg.

Vi kan förutom utslussning tillbaka till hemmet, erbjuda träningslägenhet med eftervård. Beroende på uppdrag kan vi också erbjuda varje ungdom en ungdomsbehandlare samt familjesamtal med biologiska föräldrar.