Alpklyftan Familjehemsvård arbetar med barn och ungdomar i åldern 0 – 21 år. Vi erbjuder engagerade familjehem i Göteborg med omnejd. Vi strävar efter att kunna erbjuda en vård och en boendeform som är individuellt anpassad utifrån den unges behov. Vi har lång erfarenhet av socialt arbete och hög kompetens.

Vi erbjuder följande placeringar:fhv-info

    • Förstärkta familjehem som får handledning och tillgång till stöd dygnet runt av familjehemskonsulenter
    • Möjlighet att ta in ungdomsbehandlare vid behov
    • Jourplaceringar

Vi tar emot barn och ungdomar både för kortare och längre placeringar. Vi kan erbjuda utslussning tillbaka till hemmet eller till en träningslägenhet med eftervård om detta ligger i  uppdraget.

Familjehemmen utreds av oss enligt Kälvestens intervjumetod och tolkas av utomstående tolkare. Familjehemmen får handledning och ges möjlighet att delta i grundutbildningar samt träffar med andra familjehem. Utformandet av handledningen är individuellt anpassat utifrån varje enskilt familjehems behov.

Alpklyftans familjehemsvård har tillgång till hela Alpklyftans samtliga verksamhetsområden. Det innebär att vi kan vara mycket flexibla i vårt behandlingsupplägg. Utifrån det uppdrag vi får av socialtjänsten kan vi erbjuda varje ungdom en ungdomsbehandlare samt familjesamtal med biologiska föräldrar. Denna modell har flera syften, så som att säkerställa skyddet för den unge, stödja/avlasta familjehemmet och att arbeta terapeutiskt med ungdomen. Ungdomen har ett team omkring sig bestående av familjehemmet, konsulenter, föräldrar, socialsekreterare och övriga samhällsinstanser samt vid behov även en ungdomsbehandlare.

Vi vill tillgodose barnets och ungdomens samtliga behov genom att ha en helhetssyn. Vi har därför ett nära samarbete med andra samhällsinstanser som ungdomen kan vara i behov av för att möjliggöra en god utveckling. Det inkluderar även ett gott samarbete med den placerade socialförvaltningen.

Via våra familjehem kan vi erbjuda en bredd av olika erfarenheter, kulturell bakgrund och livssituation. Vi kan även erbjuda familjehem där en vuxen är hemma på heltid.