Alpklyftans familjehemsvård erbjuder engagerade familjehem i Göteborg med omnejd. Vi strävar efter att erbjuda en vård och en boendeform som är individuellt anpassad utifrån den unges behov. Vi har lång erfarenhet av socialt arbete och hög kompetens.

 

För att bli familjehem krävs att familjen/personen genomgår en utredning som ska styrka deras/dennes lämplighet för detta uppdrag. Alpklyftan använder sig av Kälvestens intervjumetod, och utredningen görs av Alpklyftans familjehemskonsulenter. I utredningen ingår utdrag från polis, social, försäkringskasse- samt kronofogderegister. Det krävs också att familjehemmen genomgår en arrangerad utbildning som syftar till att förbereda dem inför att ta emot en ungdom.

Som förälder till ett barn eller ungdom som bor i familjehem är det viktigt att du, om möjligt, har kontinuerlig kontakt med ditt barn och med familjehemmet.

Hur går det till rent praktiskt:

  • i samråd med socialtjänsten beslutas att familjehemsvård är rätt alternativ
  • socialtjänsten kontaktar er när de har hittat ett bra familjehem
  • ni åker på besök hos familjehemmet tillsammans med socialsekreterare och en familjehemskonsulent från oss
  • ni funderar och pratar om det är aktuellt att flytta in hos denna familj/person
  • beslut fattas av socialnämnden i den kommun ni är mantalsskriven/folkbokförd
  • familjehemmet iordningställer rummet och gör andra förberedelser inför mottagandet
  • eventuell övernattning i familjehemmet inför flytten

Om ni har några funderingar, hör av er till oss så ska vi berätta mer. Ni hittar våra kontaktuppgifter via länken till vänster.

Förutom våra familjehem och våra familjehemskonsulenter, har vi även tillgång till hela Alpklyftans breda kompetensbas inom samtliga verksamhetsområden. Detta innebär att vi kan vara mycket flexibla i vårt behandlingsupplägg. Vid behov kan en ungdomsbehandlare ingå i vårt team kring ungdomen. Om du vill läsa mer om hur ungdomsbehandlarna jobbar, klicka här.