Vi söker en familj där en av er kan tänka sig vara hemma på heltid eller där båda arbetar halvtid. Att vara familjehem är inte ett jobb utan ett uppdrag som innebär att ni tar emot barn och ungdomar som en familjemedlem för att i föräldrars ställe vårda och fostra denne under en längre eller kortare tid.

Det finns barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo med sina föräldrar. De har behov av en trygg och engagerad familj/person med tid, kraft och tålamod att möta den unge där den befinner sig. Någon som har förståelse för den unges situation och beteende.

Alpklyftan Vård söker er som vill flytta in i ett hus med trädgård i Göteborg för att bo ihop med ungdomar som inte längre kan bo hemma. Ni delar huset med tre ungdomar och tillsammans utgör ni familjen i huset. Er viktigaste uppgift är att fungera som trygga vuxna som står för omsorg och stöd till ungdomarna. Som familjehem är ni delaktiga i ungdomarnas vardag med skola, läxläsning, kamrater och fritidsaktiviteter. Det är även viktigt att kunna samarbeta med de biologiska föräldrarna och ungdomens nätverk.

För att bli familjehem krävs att ni genomgår en utredning som ska styrka er lämplighet för detta uppdrag. Alpklyftan använder sig av Kälvestens intervjumetod, denna utredning görs av familjehemskonsulenterna. I denna utredning ingår utdrag från polis, social, försäkringskasse- samt kronofogderegister.

Familjehemmet vi söker bör ha tidigare erfarenheter av att vara familjehem och/eller en vana av att i sitt arbete möta ungdomar i social utsatthet. Ni får arvode och handledning och vi finns tillgängliga för er dygnet runt.

Alpklyftan bedriver sedan 1995 vård och behandling av ungdomar. Alpklyftan består av HVB-hem, öppenvård och familjehemsvård.

Vi erbjuder
– Engagerade familjehemskonsulenter, regelbunden handledning och tillgänglighet på telefon dygnet runt.
– Ungdomsbehandlare som vid behov kan ingå i teamet runt ungdomen.
– Ersättning i form av arvode som möjliggör att vara hemma deltid eller heltid.
– Gemensamma utbildningsdagar för familjehemmen.
– Boende i hus i Göteborg

Vill ni veta mer? Ta kontakt med våra familjehemskonsulenter så berättar de mer, kontaktuppgifter hittar du här.

Vi letar även efter familjer som vill ta emot ungdomar i sitt eget hem, läs mer om det här.