Vårt HVB Villa Parkudden

Villa Parkudden utgör en lugn och trygg fristad där ungdomarna får chansen att starta om och börja resan mot en fungerande tillvaro. Villa Parkudden har sju platser och varje ungdom har ett eget rum. Här finns också ett flertal gemensamma utrymmen exempelvis vardagsrum, kök samt ett fritidsrum med musikutrustning. Här finns i grunden minst två vuxna i tjänst 24 timmar/dygn.

Målgrupp och behandling

Alpklyftan HVB har erfarenhet av att ta emot ungdomar i social utsatthet sedan 1995. Vi tar emot både tjejer och killar som är mellan 14 och 20 år. Ungdomarna erbjuds individuellt stöd som utgår från ett salutogent förhållningssätt där fokus läggs på deras resurser, dock utan att bortse från deras svårigheter.

Behandlingstiderna varierar oftast mellan cirka sex och arton månader, beroende på socialtjänstens uppdrag och ungdomens förutsättningar. Ett vanligt resultat är att ungdomarna flyttar hem till sina vårdnadshavare eller till olika former av träningsboende.

 

Vill du veta mer? Här hittar du kontaktuppgifter till oss.

Vi har ramavtal med Göteborgs stad med kranskommuner, Skåne, Kronoberg, Halland samt ett 70-tal kommuner från norr till söder.