Alpklyftan HVB, Villa Parkudden, ligger i en lummig park på Hisingen i Göteborg. Det har en fantastisk utsikt över Göteborgs hamn och de centrala delarna av staden. Villa Parkudden har sju platser och vi tar emot både tjejer och killar som är mellan 14-20 år.

omalpklyftan

Ungdomarna erbjuds individuellt stöd på salutogen bas där fokus läggs på deras resurser, dock utan att bortse från deras svårigheter. Alpklyftan har erfarenhet av att ta emot ungdomar i social utsatthet sedan 1995.

Våra ungdomar

De flesta ungdomar som placeras på Alpklyftan HVB har svårigheter med sin skolgång, problem i sin familj och bristfällig fritidssysselsättning. En betydande del av de placerade ungdomarna har också neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Många har därtill ofta en kombination av ovan nämnda svårigheter.

Vår behandling

Organisationen vilar på miljöterapeutiska principer och erbjuder en väl strukturerad vardag med fokus på skola, aktiv fritid och gemensamma aktiviteter. Arbetet grundar sig också i ett systemiskt tankesätt där familj och nätverk utgör centrala delar. I praktiken innebär detta exempelvis familjesamtal, nätverksmöten, direktkontakt med lärare i skolor och stöd till fritidsverksamheter. Utöver detta erbjuds även individuella samtal av utredande, kartläggande, stödjande och terapeutisk karaktär. En av våra övertygelser är att en fungerande sysselsättning är viktig, ex skola, jobb eller praktik.

Behandlingstiderna varierar oftast mellan cirka sex månader och 18 månader, beroende på ert uppdrag och ungdomens förutsättningar. Ett vanligt resultat är att ungdomarna flyttar hem till sina vårdnadshavare eller till olika former av träningsboende. Inom Alpklyftan kan vi även erbjuda öppenvård, förstärkta träningslägenheter, träningslägenheter och familjehem.

Vårt team

Personalen på HVB Villa Parkudden har bland annat kompetens inom MI, Repulse och drogprevention, och har arbetat många år inom socialt arbete. Vi är utbildade behandlingsassistenter, behandlingspedagoger, socionomer, fritidsledare, kulturpedagoger samt socialpedagoger.

Våra ramavtal

Vi har ramavtal med Göteborgs stad och kranskommuner, Skåne, Kronoberg, Halland, Trollhättan med kranskommuner samt ett 70-tal kommuner från norr till söder.

Vill du veta mer? Ta kontakt med oss via länken till vänster.