Alpklyftan Öppenvård arbetar för att våra barn, ungdomar, föräldrar och uppdragsgivare ska känna att deras behov är i fokus. Vi vill möta ungdomen utifrån dennes behov, motivation och förutsättningar och skräddarsyr våra insatser utifrån behoven hos den unge. Vi kan erbjuda öppenvård, träningsboenden och förstärkta träningsboenden.

Vi arbetar med ungdomar som behöver stöd med boendet i form av förstärkta träningsboenden och träningsboenden/referenslägenheter. I anslutning till våra förstärkta träningsboenden har vi personal nattetid för omsorg och tillsyn. Vi kan även ta emot ungdomar som är i behov av stöd på hemmaplan. Öppenvården har bred erfarenhet och har tillstånd att arbeta med barn och ungdomar mellan 13-23 år.

Öppenvårdsuppdrag i hemmet eller träningsboendet utformas och skräddarsys i samarbete med socialtjänst och ungdomen/nätverket. Ett grunduppdrag består av två träffar i veckan med ungdomen samt familjesamtal vid behov. Ungdomar i träningsboende har i regel ca två till tre träffar i veckan under en inflyttningsperiod. Om behoven är av större art kan en individuell paketlösning erbjudas. Vi erbjuder också påverkansprogram liksom utredningsuppdrag. Läs mer om hur vi jobbar via länkarna till vänster.