Alpklyftan Öppenvård arbetar för att våra barn, ungdomar, föräldrar och uppdragsgivare ska känna att deras behov är i fokus. Vi vill möta ungdomen utifrån dennes behov, motivation och förutsättningar och skräddarsyr våra insatser utifrån behoven hos den unge. Vi kan erbjuda öppenvård, träningsboenden och förstärkta träningsboenden.

Vi arbetar med ungdomar som behöver stöd med boendet i form av förstärkta träningsboenden och träningsboenden/referenslägenheter. I anslutning till våra förstärkta träningsboenden har vi personal nattetid för omsorg och tillsyn. Vi kan även ta emot ungdomar som är i behov av stöd på hemmaplan. Öppenvården har bred erfarenhet och har tillstånd att arbeta med barn och ungdomar mellan 13-23 år.

Öppenvårdsuppdrag i hemmet eller träningsboendet utformas och skräddarsys i samarbete med socialtjänst och ungdomen/nätverket. Ett grunduppdrag består av två träffar i veckan med ungdomen samt familjesamtal vid behov. Ungdomar i träningsboende har i regel ca två till tre träffar i veckan under en inflyttningsperiod. Om behoven är av större art kan en individuell paketlösning erbjudas. Vi erbjuder också påverkansprogram liksom utredningsuppdrag.

Alpklyftan Stödboende har tillstånd från IVO och tar emot tjejer och killar mellan 16-20 år. Stödboendet riktar sig till barn och unga vuxna i behov av individanpassade insatser utan kollektiva inslag.

Ett gott bemötande

Vår erfarna personal har förmåga att se var och en av de boende med deras olika behov av stöd och struktur i sin vardag. Den unge ska känna att vi lyssnar och att hen är delaktig i sin genomförandeplan och sina framtidsmål. Verksamheten arbetar metodbaserat efter bland annat MI, lågaffektivt bemötande och ADL.

Behandling 

Vi erbjuder stödboende i kombination med öppenvårdsbehandling med tex. KBT-samtalsterapeut, ungdomsbehandlare eller familjebehandlare.

Våra lägenheter

Våra fina lägenheter ligger i bra områden med goda förbindelser till centrala Göteborg och den unge bor själv med eget kök och badrum.

 

För platsförfrågan eller mer info hittar du kontaktuppgifter här.