Alpklyftans öppenvård erbjuder öppenvård, förstärkt träningsboende samt träningsboende och vänder sig till barn och ungdomar i åldern 13-23 år med psykosocial problematik och/eller psykiatrisk problematik. Vi arbetar även med ungdomar som vill bryta från tidigare missbruk eller begynnande kriminalitet. Alpklyftan har idag över trettio lägenheter i varierande storlek i Göteborg. Vi arbetar utifrån uppdrag/vårdplan från socialtjänsten.

Öppenvård i hemmet – så arbetar vi

Alpklyftan erbjuder en strukturerad behandlingsinsats på hemmaplan. Arbetet utgår från ungdomen/familjens resurser och behov. Längden på uppdraget kan variera mellan en intensiv behandlingsintervention på tre månader till långsiktigt behandlingsarbete av mer omfattande karaktär.
Vi arbetar individuellt med ungdomarna i öppenvård vilket innebär att de inte träffar andra inskrivna i öppenvården. Behandlarna arbetar aktivt med skolan/praktikplats, familjen och övrigt viktigt nätverk liksom att öka pro-sociala aktiviteter. Ungdomarna i öppenvård kan vid behov erbjudas Repulse och KBT individualterapi.

Förstärkt träningsboende – så arbetar vi  

Alpklyftan erbjuder förstärkta träningsboenden. Det innebär att ungdomen bor i en träningsboende med personal som finns tillgänglig för tillsyn och omsorg under kväll, natt och morgon. Fokus ligger på att skapa meningsfull struktur med sysselsättning och en givande fritidssysselsättning samt ADL-träning i boendet. Ett förstärkt träningsboende/mellanboende kan ses som ett led i vårdkedjan vidare till en träningsboende. Förutom det som beskrivits ovan så arbetar vi med ungdomen på ett liknande sätt som i en träningsboende, läs mer om vårt arbetssätt nedan.

Träningsboende/referensboende – så arbetar vi

Alpklyftans öppenvård har ett stort antal träningsboenden i Göteborgsområdet. Vården i träningsboende innefattar en heltäckande behandlingsinsats där ungdomens olika livsområden berörs. En struktur där grunden är sysselsättning (skola eller praktik) boende och fritidssysselsättning. Saknas sysselsättning arbetar vi tillsammans med ungdomen för att hitta en skolform eller praktikplats.

Behandlarna arbetar stödjande och lösningsfokuserat med ungdomarna. Vi använder oss av kognitiva och beteendeinriktade insatser; KBT individualterapi, Repulse, social färdighetsträning, ADL träning. Vi erbjuder dygnet-runt-jour samt gör tillsyn i lägenheterna under helgerna. I takt med ungdomens framsteg och ökad förmåga får hon/han mer ansvar och träning i att sköta sin livsföring.

Vårt team

I personalgruppen finns socionomer, socialpedagoger, beteendevetare och mentalskötare. De har vidareutbildning inom bland annat familjeterapi, KBT steg 1, Repulse, miljöterapi och systemiskt arbete. Gruppen har en bred arbetserfarenhet inom institutionsvård, socialtjänst, psykiatri, skolverksamhet mm. Vi kompetensutvecklar vår personal kontinuerligt. Vill du veta mer om oss och vår verksamhet? Ta kontakt med oss via länken till vänster.

 

Vår teori/metod

Alpklyftans Öppenvård/Träningsboenden arbetar utifrån ett systemteoretiskt synsätt med metoder och samtalsformer som bygger på kognitiva modeller; KBT individualterapi, Repulse, social färdighetsträning. Vi arbetar med ungdomens familj/nätverk med ett lösningsinriktat och systemiskt förhållningssätt.