Engagerade jour -och familjehem i Göteborg med omnejd.

Stor vikt vid att utbilda jour- och familjehem

Vi behöver kontinuerligt nya familjer i Västra Götaland som kan ta emot barn/ungdomar 0–20 år som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj. Som konsulentstött jour – eller familjehem tar ni emot barn och ungdomar för en kortare eller längre tid. Ni får regelbundet stöd av Alpklyftans personal och vi finns för er på telefonen dygnet runt 365 dagar om året. Innan ni blir ett jour -eller familjehem genomgår ni en familjehemsutredning.

familjehemsvard-image
familjehemsvard-image

Vi erbjuder

– Förstärkta familjehem där en vuxen är hemma på heltid

– Syskonplaceringar

– Skyddsplaceringar

– Förälder/barn placeringar i bredvid boende.

Är du intresserad av att bli jour- eller familjehem?

Vi behöver kontinuerligt nya familjer i Västra Götaland som kan ta emot barn/ungdomar

0–20 år som av olika anledningar behöver placeras i en annan familj. Som konsulentstött jour – eller familjehem tar ni emot barn och ungdomar för en kortare eller längre tid. Ni får regelbundet stöd av Alpklyftans personal och vi finns för er på telefonen dygnet runt 365 dagar om året. Innan ni blir ett jour -eller familjehem genomgår ni en familjehemsutredning.

familjehemsvard-image