Företagsinfo

Basfakta om verksamheten:

Alpklyftan har sedan 1995 bedrivit socialt arbete med att stödja och motivera barn, ungdomar, vuxna och familjer i deras vardag. Med välutbildad och erfaren personal, starkt fokus på relation samt flexibla resurser arbetar vi för att öka möjligheterna till ett fungerande liv. Vi är drygt 30 medarbetare och omsätter ca 40 miljoner kronor. Verksamheten är koncentrerad till Göteborg och kranskommuner. Språk vi talar är: svenska, engelska, norska, tyska, turkiska, persiska, assyriska, farsi, Dari, Urdu, Pashto m.fl.

 

Kvalitet:

Vi arbetar systematiskt och fortlöpande för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i vår verksamhet. Vi använder oss av styrdokument, manualer, evidensbaserade behandlingsmetoder samt digitala verktyg och journalföringssystem.

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem

 

Ägare och ledning:

Ägare och VD: Maria Blimark

 

Verksamhetschef: Douglas Åkholm

 

Biträdande enhetschef: Karin Josefsson


Ekonomi:
Allabolag.se