Nu erbjuder vi processhandledning och metodhandledning till personal, samordnare och chefer på olika nivåer!

Metodhandledning och processorienterad handledning med systemteoretisk utgångspunkt. Inslag av KBT och psykoedukation finns. Handledningen vilar på systemteoretisk grund och genom aktivt lyssnande och olika metoder för samtal, såsom reflekterande team, leder det till utveckling och ökad professionalitet i arbetsgruppen. Gruppen får möjlighet att reflektera kring sina klienter och sig själva i förhållande till arbetet.

Processhandledning

processhandledning får arbetsgruppen tillsammans reflektera och processa arbetet och situationer man som socialarbetare ställs inför. Gruppen får möjlighet till att skapa ett gemensamt arbetssätt och bemötande gentemot de individer de möter i sitt arbete. Möjlighet till metodhandledning då det efterfrågas.

Metodhandledning

Metodhandledning är för arbetsgrupper som vill utveckla sina behandlingsmetoder och pedagogiska verktyg i arbete med klienter, brukare och elever. Under metodhandledningen ges utrymme till att diskutera olika arbetsmetoder och förhållningssätt.

Enskild handledning

Enskild handledning finns för enskilda medarbetare. Det kan handla om att få vägledning och att hitta arbetssätt för att komma vidare i ett specifikt klientärende. Enskild handledning kan också rikta sig mot medarbetarens egna arbetssituation och förhållningssätt.

Handledare Moa Ekdahl

Moa Ekdahl är examinerad handledare inom processhandledning och metodhandledning vid Göteborgs Universitet. Hon är Socialpedagog (180hp) och har en steg-1 utbildning i KBT samtalsterapi. Praktisk erfarenhet i att metodhandleda personal kring unga placerade i olika insatser såsom öppenvård i hemmet, träningslägenhet, stödboende och stödboende med personal. Hon har också erfarenhet av ledningsgruppsarbete, arbetsmiljöarbete och personalarbete.

Kontakt

Välkommen att kontakta Moa för förfrågan eller boka tid för intervju/möte där vi berättar mer om handledningen. CV finns vid förfrågan.

Moa Ekdahl
0735-19 03 68, 031-50 81 13
moa.ekdahl@alpklyftan.se