Ibland har man behov av att prata med någon. Någon du litar på och som förstår dig och din situation. Oavsett om du bor i en av Alpklyftans träningslägenheter, på vårt HVB eller i ett familjehem ska vi arbeta tillsammans för att du ska nå dina mål. Vi kommer att göra allt för att stödja dig utifrån din situation.

Nedan finns olika exempel på stödtelefoner, chattjourer och organisationer du kan kontakta vid behov, samt sidor där du, bland annat, kan hitta information om dina rättigheter.

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för kvinnor som blivit utsatta för hot, våld eller övergrepp. Du når dem på telefonnummer 020-50 50 50
Besök Kvinnofridslinjen

BRIS
BRIS står för barnens rätt i samhället. Till dem kan du maila, chatta eller ringa både som barn och ungdom, men även som förälder. Du kan även bara läsa vad andra har skrivit och hitta information. Om du ringer så är samtalet gratis och syns inte på telefonräkningen. Telefonnummer: 116 111
Besök BRIS 

Barnombudsmannen
Barnombudsmannen är en statlig myndighet som ska att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån Barnkonventionen. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Telefonnummer 020-23 10 10
Besök Barnombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Besök Diskrimineringsombudsmannen

Jourhavande kompis
Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst. Chattid är mellan 18-22 på vardagar och 14-18 på helger.
Besök Jourhavande kompis

Socialtjänst
Socialtjänsten är till för att hjälpa dig om du upplever att du inte får det stöd eller hjälp du behöver. De arbetar med att se till att varje du får växa upp under trygga förhållanden med närvarande vuxna. Om du vill komma i kontakt med socialtjänsten så ringer du din kommun.

Självmordsupplysningen
Det är inte ovanligt att ha självmordstankar – självmord är ett tabubelagt ämne och det är viktigt att omgivningen får stöd att hjälpa den som mår dåligt. På självmordsupplysningen kan du chatta eller maila frågor, blogga eller delta i våra forum. Du också läsa mer om självmord och psykisk ohälsa.
Besök Självmordsupplysningen 

Barnkonventionen
Konventionens rättigheter ska gälla för alla barn i alla länder. Konventionen säger att det är regeringen i varje land som ska skydda barnet och ta ansvar för att barnet får sina rättigheter. Alla människor och barn är lika mycket värda.
Läs Barnkonventionen

Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.
Läs de Mänskliga rättigheterna