Koordinator till vårt Skyddade boende

Till vår nystartade enhet Skyddat boende/Skyddsteam söker vi en engagerad och driven koordinator som vill vara med att starta upp enheten. Vi arbetar med kvalificerade stöd- och skyddsinsatser för personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat och/eller patriarkalt våld och förtyck. Insatsen kopplas till den placeringsform som matchar klientens behov, vilket kan vara familjehem, HVB, träningslägenhet, skyddslägenhet eller öppenvård.

Tjänsten består av två delar; dels att stödja och vägleda klienter till ett tryggt liv utifrån deras förutsättningar och mål men också att vara sakkunnig utifrån hederskontexten och skyddsbehovet gentemot andra samverkanspartners. Då vi vänder oss till alla åldersgrupper blir arbetsuppgifterna varierande och stimulerande. Som koordinator skriver du skyddsutredningar och gör löpande skyddsbedömningar.

Du kommer att ges stora möjligheter att vara med och utveckla enheten och din tjänst.

För mer info, klicka HÄR!