Ljuvliga jävla ADHD

”Jag kan ha ett fantastiskt flow, men det behövs bara att telefonen ringer så är allt förstört. Jag kan höja stämningen på en fest, men sorlet av minglande människor kan göra mig helt utmattad.”

Alpklyftan var igår och lyssnade på Georgios Karpathakis föreläsning om ADHD, en diagnos han själv har och betraktar som en superkraft. Han har skrivit boken ”Underbara ADHD” och har grundat och driver websiten med samma namn.

Georgios beskriver sin uppväxt kantad av insatser från socialtjänst, polisanmälningar, missbruk och suicidförsök samt rollen som klassens clown. Men han lyfter även fram ADHD som en superkraft, en energi som gör att man kan tänja på sina gränser och bryta ny mark, bara man får stöd och verktyg att hantera den.

I vårt arbete med barn och unga med NPF- neuropsykiatriska funktionshinder, fäster Alpklyftan stor vikt vid att bidra till att skapa en anpassad, förstående och stödjande omgivning för dem.