Sedan år 1995 arbetar vi på Alpklyftan med att stödja barn, ungdomar, vuxna och familj till en meningsfull och fungerande vardag.

Vi erbjuder en vårdkedja med:

Vår vision är att vara Sveriges ledande kompetensföretag inom psykosocial vård. Alpklyftan erbjuder en effektiv, individanpassad och högkvalitativ vård i specialiserade enheter med kompetent och högt motiverad personal.

Värdegrund och värdeord

Vår värdegrund bygger på alla människors lika värde och våra kärnvärden är:

  • Kvalitet
  • Delaktighet
  • Omsorg
  • Hälsa

Vår värdegrund bygger på vår fasta övertygelse om alla människors lika värde och att alla har rätt att mötas av respekt för sin person. Det genomsyrar även vår vård och behandling. Vi eftersträvar öppenhet, kvalitet, samverkan och kontinuerlig kompetenshöjning bland medarbetarna. Genom samarbete mellan de olika enheterna vill vi möta varje persons individuella behov.

Ramavtal

Vi har ramavtal med Göteborgs stad och kranskommuner, Skåne, Kronoberg, Halland och Trollhättan med kranskommuner. Vårt HVB har även avtal med ett sjuttiotal kommuner från norr till söder.

 

Ägare Maria Blimark. För information om styrelse och ekonomi se HÄR