Alpklyftan grundades år 1995 och arbetar med att stötta barn, ungdomar och familjer med psykosocial eller psykiatrisk problematik till en meningsfull och fungerande vardag. Vi gör det genom individanpassade vård- och behandlingsinsatser. Vi erbjuder en vårdkedja med HVB, Öppenvård, Träningslägenheter, Familjehemsvård samt Skyddat Boende och Mobilt Skyddsteam.

Vår värdegrund bygger på vår övertygelse om människors lika värde och att alla har rätt att mötas av respekt för sin person. Det genomsyrar även vår vård och behandling. Vi eftersträvar öppenhet, kvalitet, samverkan och kontinuerlig kompetenshöjning bland medarbetarna. Genom samarbete mellan de olika enheterna vill vi möta varje barn och ungdoms individuella behov.

Med plats för sju ungdomar utgör HVB Villa Parkudden hjärtat i vår verksamhet. Huset är vackert beläget i lummiga omgivningar på Ramberget i Göteborg. Villa Parkudden utgör en lugn och trygg fristad där ungdomarna får chansen att starta om och börja resan mot en fungerande tillvaro.

Alpklyftan bedriver även öppenvård i hemmet samt förfogar över ett antal träningslägenheter i varierande storlek, där ungdomarna har möjlighet till träningsboende och öppenvård. Boenden finns för närvarande i flera olika stadsdelar som Majorna, Gamlestaden, Frölunda och på Hisingen. Vi har också förstärkta träningsboenden där ungdomen har extra trygghet under kväll och natt.

Familjehemsvården erbjuder engagerade familjehem i Göteborg med omnejd. Varje familjehem utreds noggrant, ges kontinuerligt stöd, handledning och utbildning av Alpklyftans egna familjehemskonsulenter. Att fungera som familjehem innebär att man i sitt hem tar emot barn och ungdomar som en familjemedlem.

Alpklyftans Skyddsteam riktar sig till personer med skyddsbehov oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung. Formerna för insatsen skapar vi tillsammans efter individens behov. Detta gör vi bla genom att erbjuda skyddat boende i lägenhet och mobilt skyddsteam.

Vi har ramavtal med Göteborgs stad och kranskommuner, Skåne, Kronoberg, Halland och  Trollhättan med kranskommuner. Vårt HVB har även avtal med ett sjuttiotal kommuner från norr till söder.

Värdegrund och värdeord

Vår värdegrund bygger på alla människors lika värde och våra kärnvärden är:

  • Kvalitet
  • Delaktighet
  • Omsorg
  • Hälsa

Vår värdegrund bygger på vår fasta övertygelse om alla människors lika värde och att alla har rätt att mötas av respekt för sin person.

Man skall kunna lita på Alpklyftan. Det är viktigt att man kan vara sig själv. Barnkonventionens grundregler präglar vår verksamhet. Det är vår största övertygelse att alla har resurser och att alla är förändringsbara.

Värdeord

Det blir vår uppgift att hjälpa till att stärka de resurser som finns och att ge möjlighet till förändring och utveckling i den unges liv.

 

Ägare Maria Blimark. För information om styrelse och ekonomi se HÄR