Sedan år 1995 arbetar vi på Alpklyftan med att stödja barn, ungdomar, vuxna och familjer till en meningsfull och fungerande vardag.

Alpklyftan är ett vård- och omsorgsföretag för individ och familj med boende, stöd och behandling i specialiserade enheter som tillsammans bildar en individanpassad vårdkedja.

Målgrupp är individer med social problematik.

Vi har delat upp verksamheten i två bolag, Alpklyftan AB med barn och unga vuxna som målgrupp och Alpklyftan Vuxna AB med vuxna som målgrupp.

Vi erbjuder en vårdkedja med:

Vår vision är att vara Sveriges ledande kompetensföretag inom psykosocial vård. Alpklyftan erbjuder en effektiv, individanpassad och högkvalitativ vård i specialiserade enheter med kompetent och högt motiverad personal.

Ramavtal

Vi har ramavtal med Göteborgs stad och kranskommuner, Skåne, Kronoberg, Halland och Trollhättan med kranskommuner. Vårt HVB har även avtal med ett sjuttiotal kommuner från norr till söder.

 

Ägare Maria Blimark. För information om styrelse och ekonomi se HÄR