Vårt miljöarbete

Vi miljödiplomerades 2013 och har sedan dess arbetat mycket aktivt med miljöfrågor.

Transport

 • Personalen har utbildats i Eco Driving.
 • Bilbokningsschema finns för att lättare planera gemensamma transporter.
 • Vi leasar bränslesnåla och säkra bilar.

Kontorsmaterial

 • Vid inköp av kontorsmaterial köps miljövänliga alternativ då detta finns.
 • Inköp av kemiska konsumentprodukter har begränsats och är alltid av det bästa miljöalternativet som finns.
 • Allt kaffe och all frukt som köps in är alltid ekologisk.
 • Verksamheten har inköpsrutiner för samtliga inköp.

Papper

 • Främst digitala utskick istället för fysiska med papper.
 • Skrivaren är konsekvent inställd på dubbelsidig utskrift för att minska pappersåtgången.

El

 • Elen är av typ Bra miljöval genom Göteborg Energi DinEl AB.

Energi

 • Energiinventering har skett på HVB Villa Parkudden och åtgärder är vidtagna för minskad elförbrukning.
 • Vi har bytt kontorsmiljö och installerat LED-lampor för att minska energiförbrukningen på kontoret.