Vår värdegrund bygger på vår fasta övertygelse om alla människors lika värde och att alla har rätt att mötas av respekt för sin person. Det genomsyrar även vår vård och behandling. Vi eftersträvar öppenhet, kvalitet, samverkan och kontinuerlig kompetenshöjning bland medarbetarna. Genom samarbete mellan de olika enheterna vill vi möta varje persons individuella behov.

Våra kärnvärden är:

  • Kvalitet
  • Delaktighet
  • Omsorg
  • Hälsa