Handledning för personal, samordnare och chefer

Process- och metodhandledning

Alpklyftan erbjuder metodhandledning och processhandledning för personal, samordnare och chefer på olika nivåer utanför vår organisation. Handledningen har en systemteoretisk utgångspunkt samt inslag av KBT och psykoedukation. Den är uppdelad i Processhandledning, Metodhandledning och Enskild handledning.

ovriga-tjanster-image
ovriga-tjanster-image

Utredning

Vi erbjuder kvalificerade utredningar inom flera områden. Vi har kompetens och erfarenhet av att göra sociala utredningar, skyddsutredningar och att utreda familjehem. Vill du veta mer?

Handledare - Moa Ekdahl

Moa Ekdahl är examinerad handledare inom processhandledning och metodhandledning vid Göteborgs Universitet. Hon är Socialpedagog (210hp) och har en steg-1 utbildning i KBT samtalsterapi. Därtill har Moa praktisk erfarenhet av att metodhandleda personal kring unga placerade i olika insatser såsom öppenvård i hemmet, träningslägenhet, stödboende och stödboende med personal. Hon har även erfarenhet av ledningsgruppsarbete, arbetsmiljöarbete och personalarbete.

 

Kontakta Moa:

0735-190368, 031-508113

moa.ekdahl@alpklyftan.se

ovriga-tjanster-image