Rekrytering av personal till Hallegatan är klar!

Planeringen kring Hallegatans HVB fortskrider och rekrytering av 4 behandlare till Hallegatans HVB är nu färdig. Personalen till Hallegatans HVB kommer tillträda sina tjänster 1 november för att påbörja vidare planering kring verksamheten. Tanken är att verksamheten skall kunna ta emot ungdomar fr.o.m. 15 november.

Gruppens sammanlagda kompetens, kunskap och erfarenheter kommer vara en stark grund att bygga Alpklyftans nya verksamhet på.