Skyddat boende/Skyddsteam

Alpklyftans skyddsteam riktar sina kvalificerade stöd- och skyddsinsatser främst till personer som är utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat och/eller patriarkalt våld och förtyck. Vi vänder oss till alla personer oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung.

Vi erbjuder insatser som komplement till följande boendeformer:

Skyddat boende/Skyddsteam

Skyddsteamet är mobilt och ett komplement till den placeringsform som matchar klientens behov inom Alpklyftans vårdkedja som erbjuder:

 • HVB
 • Familjehem med utbildning inom målgruppen
 • Träningslägenhet
 • Öppenvård.

Finns det övriga behov som behöver tillgodoses så som geografisk plats, boendeform, antal personer, ålder och eventuell övrig problematik erbjuder vi insatser även utanför Alpklyftans vårdkedja.

Vi har en strukturerad arbetsmetod och lång erfarenhet av samverkan inom och utanför vår egen organisation.

Skyddslägenhet

Lägenheterna lämpar sig för familjer, vuxna par och ensamstående med eller utan barn som bedöms vara självständiga men i behov av insatser av Skyddsteamet. Vi erbjuder lägenheter och på flera orter samt i olika storlekar. Lägenheterna är renoverade och fullt utrustade med modern inredning samt med tillgång till TV och Wi-Fi. Varje lägenhet har eget kök, vardagsrum samt dusch/toalett. Till några av våra boenden kan även husdjur tas med. Det finns goda kommunikationer i närheten. För boende i lägenhet har Skyddsteamet en beredskapsjour dygnet runt.

I våra skyddslägenheter har vi inte möjlighet att erbjuda plats till personer som är i aktivt missbruk eller pågående kriminalitet.

Vid placering kan vi vara behjälpliga med transport.

Vår metod

Insatserna och behoven för skyddet formas efter varje individs Livsträd där vi ser till ursprung, utgångsläge, styrkor, framtid/mål, relationer och bärande kunskap.

Livsträdet är utgångspunkten för hur vi arbetar vidare med individen i de olika faserna utifrån Länsstyrelsens rekommendationer vid skyddsbehov.

Akutfas

 • Stärkande och motiverande stöd för att skapa trygghet och stabilitet utifrån krissituationen.
 • Stärkande och motiverande samtal för att skydda sig själv såväl fysiskt som psykiskt.
 • Praktiskt stöd för att få vardagen att fungera.

Mellanfas

 • Individanpassade insatser utifrån behov.
 • Planering med tydliga mål för att komma till den långsiktiga fasen.
 • Fortsatt stärkande och motiverande stöd.
 • Börja ta mer ansvar för sitt egna skydd.
 • Påbörjad sysselsättning och början till ett socialt nätverk.
 • Viss förmåga att hantera fysiska och psykiska symptom på svåra upplevelser samt kontakt med terapeut om så önskas.
 • Börja få insikt i lämpligt förhållningssätt till familjen/nätverket.

Långsiktiga fasen

 • Arbeta med mål utifrån personens önskan över tid.
 • Det stärkande och motiverande stödet avtar successivt från Skyddsteamet, men kunskap finns om vart hen kan vända sig vid behov.
 • En fungerande sysselsättning och ett socialt nätverk som är funktionellt på sikt.
 • Kunna hantera sitt skydd och sin säkerhet i vardagen.
 • Eventuell psykoterapi eller traumabearbetning.
 • Emotionell stabilitet i vardagen.

Syftet med att gå igenom de olika faserna är att stabilisera och införliva insatsen över tid så att den utsatte känner sig trygg att hantera sitt skydd på egen hand. Omfattningen av insats anpassas efter behov och fas.

Vårt team

Skyddsteamet har utbildning och många års erfarenhet av socialt arbete samt hederskontexten och dess bakomliggande mekanismer. Vi har ett traumamedvetet bemötande och arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt för att stärka individens egna resurser.

Kontaktuppgifter

Välkommen att höra av dig till oss för placering eller rådgivning på telefon 031-13 52 31

Louise

Enhetschef

louise@alpklyftan.se