Skyddsteamet

Skyddsteamet riktar sig till personer i behov av skydd som grundar sig i hedersrelaterat våld och förtryck och/eller relationsvåld. Vi vet att vem som helst kan utsättas och välkomnar därför alla personer oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung. För att kunna leva ett liv fritt från våld och förtryck arbetar vi med att implementera trygga och säkra skyddsinsatser efter enskilda förutsättningar, behov och mål.

Skyddslägenhet

Lägenheterna lämpar sig för vuxna och familjer som har bedömts kunna bo i egen lägenhet och är i behov av regelbundet stöd utifrån skyddet. Till skyddslägenhet kan även boendestöd och referensboende kopplas på, läs mer om dessa boendeformer här. Vi vet att husdjur har stor betydelse för att kunna lämna ett liv fritt från hot och våld och är därför glada att kunna erbjuda lägenheter där även husdjur är välkomna. Boende har tillgång till beredskapsjour dygnet runt.

Mobilt skyddsteam

Det mobila Skyddsteamet används som komplement till Alpklyftans vårdkedja (läs mer om våra enheter på Barn och unga här.) eller andra behov som behöver tillgodoses så som specifik vård/behandling, geografisk plats, boendeform etc. Vi har lång erfarenhet av samverkan inom och utanför vår egen organisation.

Skyddssamtal

Skyddssamtal lämpar sig som motiverande samtal inför en skyddsplacering alternativt vid flytt till eget boende efter kvinnojour/akutboende. Det kan även användas som en nedtrappande eller avslutande fas med Skyddsteamet.

Skyddsbedömningar

Vi gör skyddsbedömningar utifrån FREDA, SARA och Patriark vid behov under placering samt på externa uppdrag.

Konsultation och utbildning

Skyddsteamet erbjuder konsultation och utbildning inom områden som hedersrelaterat våld och förtryck, relationsvåld, IT-säkerhet samt samverkan och metoder i skyddsärenden.

Skyddsteamets metod

Vår metod grundar sig utifrån Länsstyrelsens rekommendationer vid skyddsbehov vilka är; akutfas, mellanfas och långsiktiga fasen. Vi utgår från vilken fas klienten befinner sig i, vilket i sin tur speglar behoven och omfattningen av insats. Stabilitet och trygghet är grunden för att kunna hantera skyddet på egen hand. För att stärka dess egna resurser och att lämna ett liv under hot, våld och förtryck har vi ett stödjande och coachande förhållningssätt och lång erfarenhet av traumamedvetet bemötande. Till varje ärende kopplas skyddskoordinator som ansvarar för att teamet arbetar utefter genomförandeplanen, effektiv samverkan och regelbunden uppföljning. Till barnfamiljer kopplas barnsamordnare som har särskilt fokus på barnen och dess skyddsbehov. Insatsrapport skickas till socialtjänsten var 6:e vecka eller enligt överenskommelse.