Skyddat boende & Mobilt Skyddsteam

Alpklyftans Skyddsteam riktar sig till personer i behov av skydd oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung. Vi arbetar för att implementera trygga och säkra skyddsinsatser efter enskilda förutsättningar, behov och mål.

Skyddsteamets medarbetare har utbildning inom och mer än 10 års erfarenhet av hedersproblematik, relationsvåld och skyddsinsatser. Till varje ärende kopplas en skyddskoordinator på som ansvarar för att teamet arbetar utefter uppsatta mål, effektiv kommunikation och regelbunden uppföljning.

Vår metod grundar sig utifrån Länsstyrelsens rekommendationer vid skyddsbehov vilka är; akutfas, mellanfas och långsiktiga fasen. Vi utgår från vilken fas klienten befinner sig i, vilket i sin tur speglar behoven och omfattningen. Stabilitet och trygghet är grunden för att kunna hantera skyddet på egen hand. För att stärka dess egna resurser och att lämna ett liv under hot, våld och förtryck har vi ett stödjande och coachande förhållningssätt och lång erfarenhet av traumamedvetet bemötande.

Vi erbjuder:

Skyddslägenhet
Lägenheterna lämpar sig för familjer, vuxna par och ensamstående med eller utan barn. De har bedömts som självständiga, men i behov av regelbundet stöd. I några av våra lägenheter kan husdjur tas med. Skyddsteamet har beredskapsjour för boende i lägenhet dygnet runt.

Mobilt skyddsteam
Det mobila Skyddsteamet används som komplement till Alpklyftans vårdkedja eller andra behov som behöver tillgodoses så som specifik vård/behandling, geografiskt plats, boendeform etc. Vi har lång erfarenhet av samverkan inom och utanför vår egen organisation.

Skyddssamtal
Skyddssamtal lämpar sig som motiverande stöd inför en skyddsplacering alternativt vid flytt till eget boende efter kvinnojour/akutboende. Det kan även användas som en nedtrappande eller avslutande fas med Skyddsteamet. Skyddssamtal kan kombineras med andra insatser från Skyddsteamet och sker via webb/telefon eller vid personliga möten.

Skyddsbedömningar
Vi gör skyddsbedömningar utifrån FREDA och Patriark vid behov under placering samt på externa uppdrag.

Konsultation och utbildning
Skyddsteamet erbjuder konsultation och utbildning för professionella.

Vid placering är vi behjälpliga med transport!

Alpklyftans Skyddsteam är upphandlade med Trollhättan och Vänersborgs kommum.

Kontaktuppgifter

Välkommen att höra av dig till oss för placering eller rådgivning.

Louise

Enhetschef

0735-19 03 40

louise@alpklyftan.se