Tala om det – det är livsviktigt!

Torsdag 28/9 bjöd Alpklyftan in till frukostseminarium i samarbete med föreningen Mind. Mind arbetar med suicidprevention och upplyser om självmord till myndigheter, organisationer och privatpersoner. Anette Jäderberg är föreningen Minds representant för västra Sverige och hon höll en varm och mycket viktig föreläsning om Minds arbete med att förhindra självmord.

Alpklyftan arbetar med hälsa som kultur och metod och detta genomsyrar hela företaget. När det kommer till psykisk ohälsa så möter vi det varje dag genom de barn, ungdomar och familjer som vi arbetar med. Alpklyftan vill vara en del av det allmänna samtalet kring psykisk ohälsa och vi tycker att det är livsviktigt att arbeta med suicidprevention.