För oss på Alpklyftan är det mycket viktigt att ha kontakt med dig som förälder. Du är en betydelsefull del i ditt barns liv och vi vill gärna samarbeta med dig för att behandlingen ska bli så bra som möjligt.

Vår värdegrund bygger på vår fasta övertygelse om alla människors lika värde och att alla har rätt att mötas av respekt för sin person. Detta genomsyrar även vår vård och behandling. Det är vår största övertygelse att alla har resurser och att alla kan utvecklas. Det är vår uppgift att hjälpa till att stärka de resurser som finns och att ge möjlighet till förändring och utveckling i den unges liv.

Vi utgår alltid från individen och anpassar vår behandling efter de behov, den motivation och de förutsättningar som finns hos ungdomen. Vi vill alltid vara flexibla och lyhörda och strävar efter att möta upp ungdomen där den befinner sig just nu.


Systemiskt inriktat arbetssätt

På Alpklyftan arbetar vi utifrån ett systemteoretiskt synsätt med metoder och samtalsformer som bygger på kognitiva modeller. Varje individ ingår i flera olika system, t ex familjen, skolan och kompisgruppen. Vi påverkar och påverkas av de system och sammanhang vi finns i. De är med och formar vilka vi är, vad vi gör, men också hur vi förändras. Du som förälder har möjlighet att vara en viktig del i det arbetet.

Vill du läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter som förälder, läs mer på IVOs (Institutionen för vård och omsorg) hemsida.

Behöver du prata med någon? Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Föräldratelefonen
Du kan även kontakta Föräldratelefonen, som drivs av Mind (en ideell förening). Den är öppen vardagar mellan kl 020 – 85 20 00, se information om dem här.

BRIS Vuxentelefon – om barn

BRIS står för barnens rätt i samhället. Till dem kan även du som förälder maila, chatta eller ringa. Du kan också bara läsa vad andra har skrivit på deras hemsida och hitta information. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Telefonnummer: 0771 – 50 50 50