2023-04-11

Konferens Jagstrukturerande förhållningssätt

Alpklyftans personal genomförde 5 april utbildning med Maude Andersson utifrån ämnet Jagstrukturerande förhållningssätt.
Maude har de senaste tre åren handlett Alpklyftans arbetsgrupper.

Maude Andersson är socialpedagog, Leg Psykoterapeut.