2022-10-04

Uppdaterad hemsida

Alpklyftan AB har under 2022 upphört med tjänsterna Stödboende, Öppenvård & Familjehemsvård. Vi har därför uppdaterat våran hemsida utifrån att vi numera bara bedriver HVB.

Vår förhoppning är att vi i framtiden kan återstarta de delar som vi under 2022 avvecklat.