Skräddarsydd vård utifrån ungas behov och förutsättningar

Målgrupp

På Alpklyftan tar vi emot barn, ungdomar och unga vuxna 13-25 år med psykosocial problematik, neuropsykiatriska diagnoser, kriminell livsstil, missbruksproblematik, skolproblematik och familjerelaterad problematik. Hos oss kan öppenvården bedrivas i någon av våra stödboendeformer, i hemmet, i familjehem eller annat boende.

oppenvard-image
oppenvard-image

Rätt lösning utifrån den unges förutsättningar

Vi arbetar målmedvetet med att skräddarsy rätt lösning i samarbete med socialtjänst och individen med familj – utifrån den unges behov, motivation och förutsättningar. Öppenvården erbjuder även påverkansprogram liksom kartläggning- och utredningsuppdrag. Våra uppdrag utgår alltid från socialtjänstens vårdplan och vi arbetar för att våra barn, ungdomar, föräldrar och uppdragsgivare ska känna att deras behov är i fokus.

Individen och familjen har alltid tillgång till Alpklyftans dygnet runt jour på telefon som bemannas av öppenvårdens behandlare. Alpklyftans öppenvård kan erbjuda flera olika typer av samtalsbehandlingar såsom KBT-samtal, CRA, Tejping, ACT, repulse och familjesamtal.

Öppenvårdsinsats

Vid öppenvårdsplacering får individen en eller två behandlare som ansvarar för behandlingens planering, genomförande och avslut. Våra behandlare arbetar professionellt relationellt genom ett nära samarbete med individ. Behandlaren är en samordnade funktion i klientens liv och har överblick över individens hela nätverk och struktur. Alpklyftan arbetar utifrån ett systemteoretiskt synsätt där individens hela situation lyfts in i behandlingen och där den professionella relationen till behandlarna blir en del av behandlingen och en väg för individen framåt mot ett fungerande liv. Alpklyftan bedriver oftast öppenvårdsinsats i kombination med en stödboendeplacering.

oppenvard-image
oppenvard-image

Vårt team

Arbetsgruppen består av välutbildade behandlare med bred arbetslivserfarenhet inom institutionsvård, socialtjänst, psykiatri, skolverksamhet m.m. Alla placeringar individanpassas utifrån klientbehov och behandlarens kompetens. Våra behandlare arbetar professionellt med relationer i nära samarbete med individ, nätverk, socialtjänst och andra myndigheter.