Öppenvårdsinsats

Öppenvård i hemmet eller annat boende

En del av Alpklyftans öppenvård i hemmet riktas till barn och ungdomar som fortfarande bor hemma, där fokus ligger på att göra en strukturerad behandlingsinsats på hemmaplan – med utgångspunkt i ungdomens och familjens resurser och behov. Längden på behandlingen kan variera mellan en intensiv intervention på tre månader till långsiktigt behandlingsarbete av mer omfattande karaktär. Oftast träffar man sina behandlare två gånger i veckan med samt familjesamtal vid behov. Här arbetar vi alltid individuellt med individen och familjen, vilket innebär att de inte träffar andra inskrivna i öppenvården. Behandlarna arbetar aktivt med skolan/praktikplats, familjen och eventuella övriga positiva nätverk. Dessutom främjar vi pro-sociala aktiviteter och ungdomen kan vid behov även erbjudas olika påverkansprogram som CRA/återfallsprevention, KBT-samtal och samtal kring kriminell livsstil.

 

Kriminell livsstil och missbruk

Alpklyftan Öppenvård har gedigen erfarenhet och tillstånd från IVO att arbeta med individer i eller på väg ut ur missbruk och individer som befinner sig i en kriminell livsstil.  Behandlare arbetar med manualstyrda påverkansprogram såsom CRA och Återfallsprevention. Vi tar drogtester utifrån planering och skickar testerna på analys vid behov.

 

Alpklyftan har erfarenhet av att arbeta med unga vuxna som vill ta sig ur en kriminell miljö och skapa en ny tillvaro. Behandlingen är ofta en kombination av behandlingssamtal kring tankar, känslor och beteenden kopplat till kriminalitet och tidigare erfarenheter, missbruksbehandling samt stöd i att få vardagen att fungera genom struktur, boende, ekonomi och sysselsättning.

 

I Alpklyftans öppenvårdsteam ingår en behandlare med 25 års erfarenhet av arbete med inriktning missbruk och kriminalitet. Hen arbetar i de ärenden där det finns behov av specialistkunskap.

 

Neuropsykiatri och psykiatrisk problematik

Alpklyftan har gedigen erfarenhet av att arbeta med individer med olika typer av neuropsykiatriska diagnoser och annan psykiatrisk problematik. Vi stöttar individen att få struktur över sina vårdkontakter och annan nödvändig myndighetskontakt såsom försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst. Personalen arbetar individuellt och med ett lågaffektivt bemötande vilket fungerar bra på denna målgrupp som behöver trygghet och förutsägbarhet.

 

Sysselsättning skola / praktik /arbete
Genom en meningsfull sysselsättning skapas en bra grund för ett fungerande liv. Våra behandlare stöttar i skolgång eller praktikplats/arbete. Alpklyftan hjälper till med praktikplats för de som inte har det vid placeringens början. Alpklyftan har nära kontakt med handledare på praktikplatsen och följer upp arbetsplatsen. Behandlare stöttar också individen i kontakten med Arbetsförmedling, försäkringskassa och andra myndigheter och intressenter på arbetsmarknaden.

 

Fritid och hälsa

Alpklyftan arbetar aktivt för att stötta individen i att skapa en meningsfull fritid och att främja sin hälsa genom fysisk aktivitet, vila/återhämtning och god kost. Genom Alpklyftan kan man få stöd i att upprätthålla eller starta en ny fritidsaktivitet genom bl.a. ekonomiskt stöd till träning eller kulturell aktivitet.