Boende med stöd och referensboende

Vuxna och familjer med psykosocial problematik

Målgruppen för boende med stöd och referensboende är vuxna (+21 år) och familjer med psykosocial problematik som behöver extra stöd i sin vardag för att utvecklas efter sina drömmar och mål. Till varje ärende kopplas boendestödjare för stöd och vägledning att nå målen och för att arbeta utefter genomförandeplanen. Insatsrapport skickas till socialtjänsten var 6:e vecka eller enligt överenskommelse.

ovriga-boendelosningar-2-image
ovriga-boendelosningar-2-image

Boende med stöd

I boende med stöd ges stöd och vägledning för att exempelvis sköta hushållet, den fysiska och psykiska hälsan, sociala relationer, nätverk, myndighetskontakter, samhällsorientering, ekonomi och att söka boende. De boende träffar boendestödjare under vardagar och har tillgång till beredskapsjour dygnet runt.

Referensboende

Målet med referenslägenhet är att få boendereferenser för framtida möjlighet till eget lägenhetskontrakt. För att få en boendereferens som vi kan gå i god för är placeringstiden 13-15 månader.

ovriga-boendelosningar-2-image
ovriga-boendelosningar-2-image

Boende utan stöd

Boende utan stöd riktar sig till personer utan behov av stöd i sin vardag eller i sitt boende men av olika anledningar är bostadslösa. Boende utan stöd kan vara nästa steg för individen efter skyddslägenhet eller boende med stöd alternativt referensboende.

I boende utan stöd ges ingen stödinsats däremot besökslägenheten varje månad för att följa upp att boenderegler efterlevs.

Våra lägenheter

Våra lägenheter är utspridda bland privata hyresgäster utan kollektiva inslag. Vi har lägenheter för stora och små hushåll, från 1-4 rok. De är omsorgsfullt inredda för en hemtrevlig och trivsam miljö. Alla lägenheter är fullt utrustade och har eget kök och badrum samt TV och Wi-Fi. Många har egen tvättmaskin och balkong.

Kommunikationer, skola, vårdcentral och matbutiker finns alltid i nära anslutning. Vi har en del handikappanpassade lägenheter och välkomnar i vissa av våra bostäder husdjur. Vi utför regelbunden brandtillsyn och brandgenomgång med de boende.

ovriga-boendelosningar-2-image