Handledning

Utveckling genom aktivt lyssnande
Målet med handledningen är utveckling och en ökad professionalitet i arbetsgruppen genom aktivt lyssnande samt olika metoder för samtal. Gruppen får under handledningens gång möjlighet att reflektera kring sina klienter och sig själva i förhållande till sitt arbete.

 

Processhandledning

Arbetsgruppen reflekterar och processar arbetet samt situationer man som socialarbetare ställs inför. Här ges möjligheten att skapa ett gemensamt arbetssätt och bemötande

gentemot de individer man möter i sitt arbete.

 

Metodhandledning

Den här handledningen riktas till arbetsgrupper som vill utveckla sina behandlingsmetoder och pedagogiska verktyg. Under metodhandledningen ges utrymme till att diskutera olika arbetsmetoder och förhållningssätt som stärker arbetet med klienter, brukare och elever.

 

Enskild handledning

En handledning som är till för enskilda medarbetare som behöver vägledning i att hitta arbetssätt där man komma vidare i ett specifikt ärende. Fokus ligger på att utveckla den egna arbetssituationen och ens förhållningssätt.

 

Kontakt

Välkommen att kontakta handledare Moa Ekdahl för förfrågan eller boka tid för intervju/möte där hon berättar mer om handledningen. CV finns vid förfrågan.

0735-190368, 031-508113

moa.ekdahl@alpklyftan.se