Våra olika stödboenden

Förstärkt stödboende

Alpklyftan erbjuder förstärkt stödboende i egen lägenhet med närvarande boendepersonal på kvällen, natten och morgonen. Fokus ligger på att skapa en meningsfull livsstruktur med sysselsättning och givande fritidsaktiviteter samt ADL-träning i boendet. Boendepersonalen utför daglig tillsyn och stöd till individen utifrån behov. Tillsammans med Alpklyftans behandlare arbetar klienten med sin vårdplan genom planerade träffar. Dessutom har individen alltid tillgång till Alpklyftans dygnet runt jour på telefon som bemannas av öppenvårdens behandlare.

 

Stödboende i lägenhet

Alpklyftans har flertalet stödboendelägenheter i Göteborgsområdet. Här bor man själv i en fullt utrustad lägenhet utan personal i sin direkta närhet. Alpklyftans personal utför tillsyn i lägenheten på helgerna och oftare vid behov. Tillsammans med Alpklyftans behandlare arbetar klienten med sin vårdplan genom planerade träffar. Dessutom har individen alltid tillgång till Alpklyftans dygnet runt jour på telefon som bemannas av öppenvårdens behandlare.

Placeringen i stödboendelägenhet har ofta målet att individen ska arbeta aktivt för att hitta ett eget boende och arbetet fokuseras på en högre grad av självständighet och att förbereda individen för ett fungerande liv utan behov av insatser via socialtjänst.

Läs mer om öppenvård

 

Träningsboende och referensboende
Träningsboendet kan också fungera som referensboende. Med stöd av behandlare lär sig individen att sköta en hyresinbetalning och kan efter 12 – 15 månader få boendereferenser – som ökar möjligheterna till ett eget lägenhetskontrakt. Boendereferensen kan också vara en grund i ansökan om kommunalt kontrakt.

 

ADL

För många ungdomar är stödboendet deras första egna lägenhet. Vi arbetar nära individen så att hen kan skapa ett hem med de rutiner kring matlagning, städ, tvätt och ekonomi som krävs för att självständigt hantera en lägenhet. Utifrån individens tidigare kunskap bygger behandlare och individen en plan för hur hen ska nå ett mer självständigt liv där ofta en egen lägenhet utan insats från socialtjänsten är målet.

 

Fritid och hälsa

Alpklyftan arbetar aktivt för att individen ska ha en meningsfull fritid och främja sin hälsa genom fysisk aktivitet, vila/återhämtning och god kost. Genom Alpklyftan kan man få ekonomiskt stöd för att upprätthålla eller starta en ny fritidsaktivitet som tex träning eller en kulturell aktivitet.

Läs mer om hälsa

 

Våra lägenheter

Alpklyftan erbjuder många fina lägenheter i varierande storlek i Göteborg och kranskommuner. De ligger i olika stadsdelar som Majorna, Gamlestaden, Frölunda och på Hisingen – alla med goda förbindelser till centrala Göteborg. Individen bor själv i fullt möblerade lägenheter med eget kök och badrum. Vi strävar efter att hen ska kunna skapa ett hem och känna trygghet och personlig tillhörighet i sin lägenhet. Genom tillsyn av personal säkerställer vi individens trygghet och kan snabbt upptäcka eventuellt behov av ändrad stödinsats.