HVB Villa Parkudden

Besöks- och postadress

Alpklyftan AB
Villa Parkudden 10
417 13 Göteborg

 

Alpklyftan Öppenvård och Familjehemsvård

Besöks- och postadress

Alpklyftan AB
Varholmsgatan 2e
414 74 Göteborg

Kontaktformulär för intresseanmälan för placering av ungdom hos oss

HVB

Douglas Åkholm, Enhetschef

Mail: douglas.akholm@alpklyftan.se
Telefon: 031 – 50 87 77
Telefon: 0735 – 19 03 39

Öppenvård/Träningsboenden

Lisa Jacobsson, Enhetschef

Mail: lisa.jacobsson@alpklyftan.se
Telefon: 031 – 50 81 13
Telefon: 0735 – 19 03 78

Familjehemsvård

Helén Frisell, Enhetschef

Mail: familjehem@alpklyftan.se,  helen.frisell@alpklyftan.se
Telefon: 031 – 788 01 13
Telefon: 0735 – 19 03 35

 

 

VD

Johan Brandberg

Mail: johan.brandberg@alpklyftan.se
Telefon: 0735-19 03 41

Ekonomichef

Anna Wiklund

Mail: anna.wiklund@alpklyftan.se
Telefon: 0709-77 84 52