Medarbetare och kompetens

Douglas Åkholm – Föreståndare Alpklyftans HVB Villa Parkudden & HVB Hallegatan

Grundutbildning: Socialpedagog 210 hp

Vidareutbildning: Funktionell familjeterapi 1 & 2, MI, miljöterapi, återfallsprevention, missbrukspsykologi.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Öppenvårdsbehandlare inom socialtjänst, behandlingsassistent HVB Gryning Vård.

År inom yrket: 14

 

Karin Josefsson Biträdande föreståndare Alpklyftans HVB Villa Parkudden & HVB Hallegatan

Grundutbildning: Socionom 210 hp

Vidareutbildning: Familjeterapi steg 1, MI, miljöterapi, funktionell familjeterapi 1 & 2.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Socialsekreterare.

År inom yrket: 6

 

Eva – Behandlare Alpklyftans HVB Villa Parkudden

Grundutbildning: Socionom 180 hp

Vidareutbildning: KBT Steg 1, MI, miljöterapi

Tidigare arbetslivserfarenhet: Behandlingsassistent Statens institutionsstyrelse.

År inom yrket: 20

 

Niki – Behandlare Alpklyftans HVB Villa Parkudden

Grundutbildning: Saknar eftergymnasial utbildning.

Vidareutbildning: MI, miljöterapi

Tidigare arbetslivserfarenhet: Behandlingsassistent HVB för ensamkommande

År inom yrket: 5

 

Michelle – Behandlare Alpklyftans HVB Villa Parkudden

Grundutbildning: Socialpedagog 180 hp

Vidareutbildning: Lågaffektivt bemötande

Tidigare arbetslivserfarenhet: Behandlingsassistent Stödboende, behandlingsassistent individ- och familjeomsorg,

År inom yrket: 4

 

Marie – Behandlare Alpklyftans HVB Villa Parkudden

Grundutbildning: Behandlingspedagog 400 YH

Vidareutbildning: Lågaffektivt bemötande, Tejping.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Elev och lärarassistent, Socialpedagog på skola,

ungdomshandledare ensamkommande, behandlingssekreterare  Gryning Vård.

År inom yrket: 8

 

Josefine – Behandlare Alpklyftans HVB Villa Parkudden

Grundutbildning: Socialpedagog 180 hp

Vidareutbildning: MI & Miljöterapi

Tidigare arbetslivserfarenhet: Behandlare HVB

År inom yrket: 4.

 

Anton – Behandlare Alpklyftans HVB Hallegatan.

Grundutbildning: Socionom 210 hp

Vidareutbildning: MI & miljöterapi

Tidigare arbetslivserfarenhet: Familj- och ungdomsstödjare.

År inom yrket: 3

 

Ibrahim – Behandlare Alpklyftans HVB Hallegatan.

Grundutbildning: Saknar eftergymnasial utbildning.

Vidareutbildning: MI & miljöterapi

Tidigare arbetslivserfarenhet: behandlingsassistent Statens institutionsstyrelse, behandlingsassistent HVB Skyddat boende.

År inom yrket: 21

 

Bibbi – Behandlare Alpklyftans HVB Hallegatan.

Grundutbildning: Socialpsykiatri 120 hp

Vidareutbildning: MI & lågaffektivt bemötande

Tidigare arbetslivserfarenhet: Behandlingsassistent Statens institutionsstyrelse, öppenvårdsbehandlare stödboende

År inom yrket: 11

 

John – Behandlare Alpklyftans HVB Hallegatan.

Grundutbildning: Socionom 210 hp

Vidareutbildning: MI

Tidigare arbetslivserfarenhet: Socialsekreterare

År inom yrket: 6

 

Veronyca– Behandlare Alpklyftans HVB Hallegatan.

Grundutbildning: Socionom 210 hp

Vidareutbildning: Könsidentitet och uttryck i människobehandlande organisationer 7,5 hp, psykologi med inriktning mot sexologi 12 hp, psykologi 30 hp.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Föreståndare för stödboendeverksamhet, föreståndare för ensamkommande flickor , föreståndare för ensamkommande pojkar, boendestödjare missbruk, behandlingsassistent skyddat boende för flickor utsatta för hedersvåld & förtryck

År inom yrket: 13

 

Rebecka – Behandlare Alpklyftans HVB Hallegatan.

Grundutbildning: Socialpedagog 180 hp

Vidareutbildning: Miljöterapi

Tidigare arbetslivserfarenhet: LSS & funktionshinder

År inom yrket: 6

 

Helen Frisell – Enhetschef Alpklyftan Öppenvård & Stödboende, Familjehem

Grundutbildning: Socionom 210 hp

Vidareutbildning: utvecklingspsykologi, handledare i systemteori, gamla och nya Kälvesten, samt tolkning och analys av Kälvesten, UGL, business management

Tidigare arbetslivserfarenhet:  Habiliteringspedagog, behandlingsassistent, kurator, socialsekreterare, familjehemssekreterare, teamledare

År inom yrket:  16 år

 

Moa Ekdahl – Biträdande enhetschef Alpklyftan Öppenvård & Stödboende

Grundutbildning: Socialpedagog 210 hp

Vidareutbildning: Kognitiv psykoterapi (KBT) steg-1, Handledare i psykosocialt arbete 45 HP.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Behandlingsassistent HVB, behandlare HVB och öppenvård, samordnare på HVB.

År inom yrket: 15

 

Sara – Behandlare Alpklyftan Öppenvård & Stödboende

Grundutbildning: Kandidatexamen i sociologi, Programmet för Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete.

Vidareutbildning: Kognitiv psykoterapi (KBT) steg-1, Vård och stödsamordning, samtals och projektledare Rädda Barnen, Funktionell familjeterapi 1, CRA.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Habiliteringspedagog korttidsboende och LSS-boende, boendestödjare på psykiatriboende.

År inom yrket: 10 år

 

Sandra – Behandlare Alpklyftan Öppenvård & Stödboende

Grundutbildning: Socionom 210 hp

Vidareutbildning: MI, CRA

Tidigare arbetslivserfarenhet: Kontaktperson/socionom på akutboende missbruk/psykisk ohälsa, hemlöshet. Uppsökande verksamhet, behandlingsassistent HVB, familjesamtal.

År inom yrket: 7 år

 

Anna – Behandlare Alpklyftan Öppenvård & Stödboende

Grundutbildning: Kandidatexamen i sociologi

Vidareutbildning: MI, funktionell familjeterapi 1, Rehab/PT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Handledare på Migrationsverkets förvar

År inom yrket: 3,5 år

 

Marc – Behandlare Alpklyftan Öppenvård & Stödboende

Grundutbildning: Socionom 210 hp

Vidareutbildning: MI, ACT

Tidigare arbetslivserfarenhet: Behandlingsassistent HVB, öppenvård

År inom yrket: 4 år

 

Otto – Behandlingsassistent med inriktning kriminalitet och missbruk Alpklyftan Öppenvård & Stödboende

Grundutbildning: Behandlingsassistent 90 hp

Vidareutbildning: Coachutbildning, Återfallsprevention, självskydd

Tidigare arbetslivserfarenhet: Behandlingsassistent skyddat boende, Behandlingsassistent HVB missbruk & kriminalitet, ställföreträdande föreståndare HVB missbruk & kriminalitet, samordnare öppenvård missbruk & kriminalitet, stödassistent LSS.

År inom yrket: 25 år

 

Susanne – Behandlare Alpklyftan Öppenvård & Stödboende

Grundutbildning: Socionom 210 hp

Vidareutbildning: Tejping, MI, Funktionell familjeterapi 1 &2

Tidigare arbetslivserfarenhet: Socialsekreterare ekonomiskt bistånd & utredning barn och unga

År inom yrket: 9 år

 

Karl-Johan – Behandlare Alpklyftan Öppenvård & Stödboende

Grundutbildning: Socionom 210 hp

Vidareutbildning: Funktionell familjeterapi 1, ART, MI, repulse, Lågaffektivt bemötande i skolan

Tidigare arbetslivserfarenhet: Behandlingsassistent SiS, metodutvecklare och föreståndare skol & behandlingshem

År inom yrket: 11 år

 

Piaboendepersonal Alpklyftan Öppenvård & Stödboende

Grundutbildning: Gymnasiekompetens inriktning Socialkunskap och Psykologi

Vidareutbildning: Lågaffektivt bemötande,

Tidigare arbetslivserfarenhet: Stödassistent, boendestödjare, Vårdbiträde

År inom yrket: 10 år

 

Dennis – boendepersonal Alpklyftan Öppenvård & Stödboende

Grundutbildning: Gymnasiekompetens

Vidareutbildning: militärhögskola, självskydd

Tidigare arbetslivserfarenhet: Vaktchef, Chef och Samhall, Chef service Göteborg Stad, familjehem

År inom yrket: 18 år

 

Jonas – boendepersonal Alpklyftan Öppenvård & Stödboende

Grundutbildning: Kandidatexamen Kulturvetenskap 180hp

Vidareutbildning:

Tidigare arbetslivserfarenhet: Behandlingsassistent HVB, socialpedagog/kontaktperson öppenvård, HR specialist/rekrytering

År inom yrket: 11 år

 

Khaled – boendepersonal Alpklyftan Öppenvård & Stödboende

Grundutbildning: Undersköterska

Vidareutbildning: Medicinsk fotterapeut högskola

Tidigare arbetslivserfarenhet: Undersköterska på äldreboende, ungdomscoach för ensamkommande barn, medicinsk fotterapeut, elevassistent i grundskolan.

År inom yrket: 10 år

 

Thomas – boendepersonal Alpklyftan Öppenvård & Stödboende

Grundutbildning: Master Fotografi. Högskolan för Fotografi vid Göteborgs Universitet.

Vidareutbildning: –

Tidigare arbetslivserfarenhet: Lägerledare, barn och ungdom. LSS-verksamhet, Behandlare. Boende och daglig verksamhet/korttidsboende, barn och ungdom, LSS, Kursplanerare samt lärare i digital fotografi och bildbehandling, Göteborgs Universitet.

År inom yrket: 6