Medarbetare och kompetens

Douglas Åkholm – Verksamhetschef Alpklyftan

Grundutbildning: Socialpedagog 210 hp

Vidareutbildning: Funktionell familjeterapi 1 & 2, MI, miljöterapi, återfallsprevention, missbrukspsykologi.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Öppenvårdsbehandlare inom socialtjänst, behandlingsassistent HVB Gryning Vård.

Anställd på Alpklyftan sedan 2012.

 

Karin Josefsson Biträdande föreståndare Alpklyftans HVB Villa Parkudden & HVB Hallegatan

Grundutbildning: Socionom 210 hp

Vidareutbildning: Familjeterapi steg 1, MI, miljöterapi, funktionell familjeterapi 1 & 2.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Socialsekreterare.

Anställd på Alpklyftan sedan 2016.

 

Michelle – Behandlare HVB Villa Parkudden

Grundutbildning: Socialpedagog 180 hp

Vidareutbildning: Lågaffektivt bemötande & MI.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Behandlingsassistent Stödboende, behandlingsassistent individ- och familjeomsorg,

Anställd på Alpklyftan sedan 2019.

 

Eva – Behandlare Alpklyftans HVB Villa Parkudden

Grundutbildning: Socionom 180 hp

Vidareutbildning: KBT Steg 1, MI, miljöterapi

Tidigare arbetslivserfarenhet: Behandlingsassistent Statens institutionsstyrelse.

Anställd på Alpklyftan sedan 2018.

 

Niki – Behandlare Alpklyftans HVB Villa Parkudden

Grundutbildning: Saknar eftergymnasial utbildning.

Vidareutbildning: MI, miljöterapi

Tidigare arbetslivserfarenhet: Behandlingsassistent HVB för ensamkommande

Anställd på Alpklyftan sedan 2017.

 

Marie – Behandlare Alpklyftans HVB Villa Parkudden

Grundutbildning: Behandlingspedagog 400 YH

Vidareutbildning: Lågaffektivt bemötande, Tejping.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Elev och lärarassistent, Socialpedagog på skola,

ungdomshandledare ensamkommande, behandlingssekreterare  Gryning Vård.

Anställd på Alpklyftan sedan 2019.

 

Josefine – Behandlare Alpklyftans HVB Villa Parkudden

Grundutbildning: Socialpedagog 180 hp

Vidareutbildning: MI & Miljöterapi

Tidigare arbetslivserfarenhet: Behandlare HVB

Anställd på Alpklyftan sedan 2017.

 

John – Behandlare Alpklyftans HVB Villa Parkudden.

Grundutbildning: Socionom 210 hp

Vidareutbildning: MI

Tidigare arbetslivserfarenhet: Socialsekreterare

Anställd på Alpklyftan sedan 2020.

 

 

Ibrahim – Behandlare Alpklyftans HVB Hallegatan.

Grundutbildning: Saknar eftergymnasial utbildning.

Vidareutbildning: MI & miljöterapi

Tidigare arbetslivserfarenhet: behandlingsassistent Statens institutionsstyrelse, behandlingsassistent HVB Skyddat boende.

Anställd på Alpklyftan sedan 2015.

 

 Veronyca– Behandlare Alpklyftans HVB Hallegatan.

Grundutbildning: Socionom 210 hp

Vidareutbildning: Könsidentitet och uttryck i människobehandlande organisationer 7,5 hp, psykologi med inriktning mot sexologi 12 hp, psykologi 30 hp.

Tidigare arbetslivserfarenhet: Föreståndare för stödboendeverksamhet, föreståndare för ensamkommande flickor , föreståndare för ensamkommande pojkar, boendestödjare missbruk, behandlingsassistent skyddat boende för flickor utsatta för hedersvåld & förtryck

Anställd på Alpklyftan sedan 2020.

 

Rebecka – Behandlare Alpklyftans HVB Hallegatan.

Grundutbildning: Socialpedagog 180 hp

Vidareutbildning: Miljöterapi

Tidigare arbetslivserfarenhet: LSS & funktionshinder

Anställd på Alpklyftan sedan 2019.

 

Emelie– Samordnare Alpklyftans HVB Blankversgatan.

Grundutbildning: Socialpedagog 210 hp

Vidareutbildning: MI

Tidigare arbetslivserfarenhet: HVB akut -och behandling.

Anställd på Alpklyftan sedan 2019.

 

Isak– Behandlare Alpklyftans HVB Blankversgatan.

Grundutbildning: Socionom 210 hp

Anställd på Alpklyftan sedan 2022.

 

Hanna– Behandlare Alpklyftans HVB Blankvergatan.

Grundutbildning: Socialpsykologi 180 hp

Tidigare arbetslivserfarenhet: HVB, stödboende & öppenvård.

Anställd på Alpklyftan sedan 2022.

 

Theodor– Behandlare Alpklyftans HVB Blankvergatan.

Grundutbildning: Socialpsykologi 180 hp

Tidigare arbetslivserfarenhet: Stödbeoende för  ungdomar.

Anställd på Alpklyftan sedan 2023.

 

Malin – Behandlare Alpklyftans HVB Blankvergatan.

Grundutbildning: Sociologi 180 hp

Tidigare arbetslivserfarenhet: HVB,  socialsekreterare & LSS.

Anställd på Alpklyftan sedan 2023.