Ett fungerande liv.

Sedan 1995 stödjer och motiverar vi på Alpklyftan barn och ungdomar i deras vardag. Med individuella lösningar och ett starkt fokus på relation ökar vi möjligheterna till ett fungerande liv.

Vårt verksamhetsfokus är HVB för barn och unga. Vi finns i Göteborg. Våra uppdragivare är socialtjänsten runt om i Sverige.

start-hero-iamge

Senast uppdaterad

Vi utvecklar individer genom L.I.V.

  • att lyhört möta ungdomen där denne befinner sig och göra hen delaktig i sin utveckling från start till mål.
  • att fokusera på både motivation och ökad förmåga ur ett
    individuellt perspektiv.
  • att erbjuda en inspirerande variation av olika vägar till ett
    fungerande liv.

L.I.V. står för Lyhört, Individuellt och Varierat.

Vi utvecklar individer genom L.I.V.
prev-button
next-button
ssil-icon

Kundomdömen

Kolla vad kollegor inom socialtjänsten har sagt om oss:

quotes-icon

Det var en bra placering. Verksamheten jobbade med målen och skickade rapporter. Verksamheten förberedde klienten bra i att bli självständig, vilket var målet.

Starka sidor är att de är flexibla i sitt sätt att bemöta personen, de anpassar utifrån personens behov och utifrån planen. De skräddarsyr för individen.

Starka sidor är personalens bemötande och engagemang mot både klienten och socialtjänsten, det har gått bra att samverka med dem.

Man har utifrån de särskilda behoven som finns lyckats väldigt väl att skapa en trygghet för ungdomen, som känner sig sedd och bemött på̊ ett bra sätt. De anpassar insatserna efter behoven.

Prenumera på vårt nyhetsbrev

Få våra senaste uppdateringar om lediga platser,
tjänster och andra nyheter.