Ett fungerande liv.

På Alpklyftan stödjer och motiverar vi barn, ungdomar, vuxna och familjer i deras vardag. Med individuella lösningar genom hela vårdkedjan och ett starkt fokus på relation ökar vi möjligheterna till ett fungerande liv.

start-hero-iamge

På Alpklyftan hittar du en heltäckande vårdkedja inom socialt arbete sedan 1995

Lediga platser

I samtliga enheter tar vi emot akuta placeringar och kan erbjuda transport/hämtning.

Senast uppdaterad 2021-05-24

2

HVB

3

Stödboende

2

Boende med stöd och referenslägenhet

1

Boende utan stöd

2

Familjehem

1

Skyddat boende

Vi utvecklar individer genom L.I.V.

  • att lyhört möta ungdomen där denne befinner sig och göra hen delaktig i sin utveckling från start till mål.
  • att fokusera på både motivation och ökad förmåga ur ett
    individuellt perspektiv.
  • att erbjuda en inspirerande variation av olika vägar till ett
    fungerande liv.

L.I.V. står för Lyhört, Individuellt och Varierat.

Vi utvecklar individer genom L.I.V.
prev-button
next-button
ssil-icon

Kundomdöme

Se vad kollegor inom socialtjänsten har att säga om oss på SSILs Kvalitetsindex

quotes-icon

Det var en bra placering. Verksamheten jobbade med målen och skickade rapporter. Verksamheten förberedde klienten bra i att bli självständig, vilket var målet.

Starka sidor är att de är flexibla i sitt sätt att bemöta personen, de anpassar utifrån personens behov och utifrån planen. De skräddarsyr för individen.

Starka sidor är personalens bemötande och engagemang mot både klienten och socialtjänsten, det har gått bra att samverka med dem.

Man har utifrån de särskilda behoven som finns lyckats väldigt väl att skapa en trygghet för ungdomen, som känner sig sedd och bemött på̊ ett bra sätt. De anpassar insatserna efter behoven.

Prenumera på vårt nyhetsbrev

Få våra senaste uppdateringar om lediga platser,
tjänster och andra nyheter.