Drogtester och analys

Alpklyftan kan ta urin- och salivtester. Det används för att kartlägga ett eventuellt missbruk, att motivera till att bli drogfri och som en del i ett påverkansprogram. Alpklyftan har möjlighet att skicka tester till labb för analys och verifiering.